X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

موضوع پایان نامه زمین شناسی

زمین شناسی
1.    نیل به توسعه پایدار از رهگذر گردشگری شهری مورد پژوهی: شهر زیراب
2.    سنجش سطح کیفیت زندگی با تاکید بر بازآفرینی شهری از دیدگاه مسئولین شهری (مطالعه موردی: منطقه پانزده شهرداری تهران)
3.    ارزیابی خشکسالی و تأثیرات آن بر پوشش گیاهی در مناطق جنوبی ایران
4.    پایش رطوبت خاک در مراحل رشد گندم دیم به کمک نمایه‌های هواشناسی و سنجش از دور
5.    واکاوی همدید شهرهای رکورددار گرما در ایران
6.    بازآفرینی سکونت‌گاه‌ های غیر رسمی با بهره‌گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD (نمونه موردی: شهر همدان)
7.    تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین
8.    تخمین احتمالاتی رده ساختگاه برای ایستگاه‌های شبکه شتابنگاری کشوری با استفاده از نسبت مولفه افقی به قائم بیشینه جنبش زمین و طیف شبه شتاب
9.    بهبود روش تعیین پارامترهای ناهمسانگردی با استفاده از جدایش فاز برشی Ps: مطالعه موردی ایستگاه‌های لرزه نگاری باندپهن منطقه کرمان و بندرعباس
10.    تغییرات ضخامت پوسته در زیر زاگرس مرکزی (استان فارس) با استفاده از امواج دورلرز
11.    برآورد عمق و مکان بی‌هنجاری‌های حاصل از داده‌های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس با استفاده از روش تصویر برداری عمق از نقاط بینهایت
12.    تفسیر کیفی آنومالی‌های مغناطیس منطقه تیکمه‌داش با استفاده از تحلیل واریوگرام
13.    مطالعه تاثیر نانو رس و پودر سنگ آهک بر ویژگی های ژئوتکنیکی خاکهای رسی شرق تبریز
14.    بررسی و برآورد دوام سنگ‌های رسوبی رخنمون یافته منطقه دره شیخان (شمال غربی خرم آباد) در مقابل هوازدگی نمک
15.    تأثیر لایه‌ی ماسه‌ای مسلح و غیرمسلح با و بدون ستون‌های ماسه‌ای بر رفتار ظرفیت باربری-نشست رس نرم
16.    اثر گلیسرول و استون بر خواص فیزیکی و مکانیکی یک خاک رسی
17.    بررسی تأثیر بنتونیت و سرشیوم بر پارامترهای مقاومتی خاک‌های مولد ریزگرد در ناحیه ورامین
18.    بررسی تأثیر کانی شناسی بر مقاومت سنگهای شیستی در معدن طلای موته
19.    نگاهی به آینده ی گاز طبیعی
20.    روشی جدید برای تخمین تروایی در مخازن کربناته با استفاده از اشکال منحنی  توزیع  T  2ابزار   NMRو خوشه بندی داده  ها
21.    روشی نوین جهت انتخاب مته‌ی حفاری در سازند دشتک
22.    بررسی کاربرد چاه آزمایی  طولانی مدت  و چالش های مرتبط در چاه های اکتشافی
23.    راه‌های شناسایی محل تولید آب ناخواسته در چاه‌های تولیدی در یکی از میادین نفتی ایران
24.    چالش‌های استفاده از بازدارنده‌های خوردگی در صنایع بالادستی نفت و گاز
25.    بررسی رفتار سازند کژدمی در زایش هیدروکربور با استفاده ازمدل سینتیکی آرنیوس در برخی میادین نفتی جنوب غرب ایران
26.    تلفیق روش‌های تخمین مقادیر تراوایی با استفاده از زمین‌آمار و شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی یکی از میدان‌های نفتی خلیج‌فارس
27.    وارونسازی تنش با استفاده از نتایج تفسیر داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی و سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها
28.    ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای نفوذی علمکوه، غرب کلاردشت، البرزمرکزی
29.    زمین شناسی، کانی زائی و ژئو شیمی طلا در ناحیه گدار سرخ، منطقه معدنی موته، پهنه سنندج- سیرجان
30.    ارزیابی زیست محیطی آلودگی عناصر بالقوه سمی در رسوبات آبراهه ای منطقه سعدآباد، جنوب کاشان
31.    بررسی شواهد کانی‌ شناسی و ژئوشیمیایی برای ارزیابی پتانسیل اقتصادی باطله‌ های برجا در معدن روی و سرب انگوران
32.    مطالعه دگرسانی، کانه نگاری، سیالات درگیر، اسپکتروسکوپی رامان و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن- هیدروژن در کانسار آهن-آپاتیت لکه سیاه 1، استان یزد
33.    زمین شیمی عناصر کمیاب در افق فسفریتی کمربند زاگرس: رهیافتی نو بر نهشت و زایش
34.    بررسی کانی‌ سازی و ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال در رگه– رگچه‌های طلادار با میزبان رسوبی در قره‌ کند، جنوب‌ شرق مراغه، آذربایجان شرقی

Print
52 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان