X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

چاپ مقاله در مجله Q1

چاپ مقاله در مجله Q1

چاپ مقالات ISI، یکی از خدمات ارائه شده در دانشیار است. این خدمات از سال 1390 با چاپ مقاله در مجلات ISI مهندسی آغاز شد و اکنون در کلیه حوزه های علمی، خدمات مربوط به چاپ مقاله ISI ارائه می گردد.

نویسندگان می توانند مقاله خود را به دانشیار بفرستند تا در مرحله اول به انگلیسی ترجمه شود. در مرحله دوم مجله ISI معتبر و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت انتخاب می شود. سپس با تایید نویسنده، مقاله براساس فرمت مجله تنظیم، و به دفتر مجله ارسال می گردد. درحوزه چاپ مقالات علمی کلیه پیگیری های برعهده دانشیار است. این پیگیری ها تا دریافت پاسخ نهایی از سوی مجلات ISI ادامه دارد.

مجلات ISI براساس شاخص های استنادی در 4 گروه مجلات Q1-Q4 قرار می گیرند. این مجلات هیچگونه هزینه ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی کنند و کاملا رایگان هستند.

چاپ مقاله در مجله Q1

در دانشیار خدمات مربوط به چاپ مقاله در هر یک از این 4 گروه ارائه می شود. مقاله زیر یکی از مقالات چاپ شده در مجله ISI Q1 است. پس از ثبت نام مقاله و انجام ویرایش های لازم و پاسخ به داوران در دو مرحله مقاله در بهترین مجله مهندسی عمران به چاپ رسید.

تصاویر زیر مربوط به سیستم این مجله در ارسال اول و ارسال دوم است.

چاپ مقاله در مجله Q1

 

شما نیز می توانید چاپ مقاله خود را به دانشیار بسپارید.

نویسنده: دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)

Print
106 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان