X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

مجلات بی اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی

مجلات بی اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین لیست مجلات بی اعتبار و جعلی منتشر شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی را می توانید از این صفحه دریافت نمایید.  جهت دانلود لیست در قسمت زیر (فایل ها برای دانلود) بر روی نام این فایل کلیک کنید.

Print
6773 رتبه بندی این مطلب:
4/1

فایل ها برای دانلود

دی ان ان