پست های ویژه دانشیار

موسسه چاپ مقاله ISI

موسسه چاپ مقاله ISI

مرکز چاپ مقاله ISI

دانشیار از سال 1390 فعالیت خود را به صورت رسمی درحوزه خدمات دانشگاهی آغاز نموده است. در زمینه چاپ مقالات علمی و یا ISI تمامی راهنماها در وب سایت دانشیار ارایه گردیده است و دانشجویان و پژوهشگران با مطالعه این راهنماها، خود می توانند اقدام به چاپ مقاله نمایند. راهنماهای سایت دانشیار به گونه ای تنظیم شده است که هر فرد می تواند کلیه پروسه چاپ مقاله را بیاموزد و نسبت به ارسال و چاپ مقاله خود اقدام نماید. همچنین در هر مرحله می تواند با مرکز تماس بگیرد تا متخصصین دانشیار راهنمای او باشند. 

در صورتیکه دانشجویی با دانشیار تماس بگیرد به ترتیب می توانیم خدمات زیر را به وی ارایه دهیم:

مشاوره مقاله نویسی

استخراج مقاله از پایان نامه

ترجمه تخصصی مقاله به انگلیسی

مشاوره در زمینه ثبت و ارسال مقاله

انتخاب مجله مناسب و مرتبط به حوزه مقاله

تنظیم فرمت مقاله براساس فرمت درخواست شده از سوی مجله

ارسال مقاله به مجله و انجام پیگیری های لازم

مکاتبه با مجله درخصوص پروسه چاپ

- پس از داوری

انتقال موارد به نویسنده

راهنمایی و مشاوره در تصحیح مقاله و انجام ویرایش ها

تنظیم فایل نهایی مقاله و فایل پاسخ به داورها

انجام مکاتبات لازم

پرداخت هزینه چاپ درصورتیکه مجله هزینه چاپ دریافت نماید.


 

1882
رتبه بندی این مطلب:
3.3

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما