X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

3 سوال مهم در چاپ مقاله ISI

3 سوال مهم در چاپ مقاله ISI

چاپ تضمینی مقاله ISI

در یکی از مجلات ISI از نویسنده خواسته شده است؛ سه نکته کلیدی یا سه پیام اصلی مربوط به تحقیق خود را ذکر کند (تصویر زیر).

چاپ مقاله ISI

این سه مورد پیام های اصلی هستند که تحقیق شما می خواهد بیان کند و با دیگران به اشتراک بگذارد.

در خیلی از مواقع تحقیقی انجام می دهیم و مقاله ای می نویسیم اما به چرایی آن فکر نمی کنیم!

هدف اصلی از تحقیق و پژوهش چیست؟ فارغ التحصیل شدن؟ مدرک فوق لیسانس و یا دکتری گرفتن و یا دانشیار و پروفسور شدن؟

در بسیاری از مواقع هدف اصلی تحقیق را نیز از یاد می بریم. در بعضی از مقالاتی که به دست من می رسد نویسنده اهداف تحقیق را نیز به خوبی نمی داند. منظور من از اهداف تحقیق سوالات و یا فرضیات نیست، منظور من چرایی انتخاب موضوع است و اینکه چه کمبودی احساس شد که نتیجه آن به انتخاب موضوع و انجام این تحقیق انجامید؟.

برای نوشتن سه پیام اصلی باید با ادبیات تحقیق آشنا بود، همچنین باید کمبودهای موجود را نیز خوب شناخت، در واقع به این سوال پاسخ می دهیم که دلیل انتخاب این موضوع چه بوده است؟ چرا 3 سال زمان گذاشتید و این پژوهش را انجام دادید؟ به دنبال رفع و از بین بردن کدام کمبود بوده اید؟ چه مشکلی را می خواهید حل کنید؟ تفاوت شما با هزاران نفری که این کار را انجام داده اند چیست؟ همچنین سوال اصلی و پیام اصلی باید نوآوری های تحقیق شما را بازگو کند. نوآوری کار شما چیست؟

در گذشته در پست های مختلفی درخصوص شیوه انتخاب مجله و همچنین تنظیم فرمت و تنظیم فایل های ضروری دیگر توضیح داده ایم. همچنین موضوع پست جاری به پستی که درخصوص تنظیم کاورلتر تهیه شده است مرتبط می باشد. در کاورلتر نیز باید به این موضوع اشاره نمایید و توضیح دهید که چرا مقاله شما مهم است؟، چرا خوانندگان مجله باید آن را بخوانند؟، نوآوری های کارتان چیست؟ و ....

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
847 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان