X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

حقه بازی مجلات علمی!

حقه بازی مجلات علمی!

نمایه نبودن مجلات در اسکوپوس

تصویر زیر چه چیزی را نشان می دهد؟ 

تصویر زیر در وب سایت مجله English Language Teaching قرار دارد. این تصویر شاخص های ارزیابی شده توسط پایگاه Scopus را نشان می دهد. پژوهشگران با دیدن این تصویر نتیجه می گیرند که این مجله دارای نمایه Scopus است در حالی که اینطور نیست. این مجله فقط تا پایان سال 2015 در پایگاه Scopus نمایه می شده است و پس از آن از این پایگاه کنار گذاشته شده است. 

پیشنهاد می گردد برای انتخاب مجله به پایگاه های علمی مراجعه نمایید. در اینصورت درخصوص نمایه بودن مجله اطمینان خواهید داشت.

 

چاپ مقالات علمی در مجلات Scopus

Print
2224 رتبه بندی این مطلب:
5/0
دی ان ان