X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

چاپ مقاله ISI چه پروسه ای دارد

چاپ مقاله ISI چه پروسه ای دارد

تصویر زیر پروسه چاپ مقالات علمی / ISI را نشان می دهد. تمامی مجلات علمی از این پروسه پیروی می کنند، تنها مجلات بی اعتبار و جعلی هستند که فاقد چنین پروسه ای می باشند. این مجلات در مدت یک هفته بدون بررسی، مقالات را می پذیرند. معمولا موسساتی که در خصوص چاپ مقاله تضمین می دهند مقالات علمی را به چنین مجلاتی می فرستند، مجلاتی که فاقد پروسه داوری هستند.

 

پروسه چاپ مقالات علمی یا ISI

 

 

Print
3634 رتبه بندی این مطلب:
5/0
دی ان ان