X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

درخواست راهنمایی از سردبیر مجله

درخواست راهنمایی از سردبیر مجله

چاپ مقاله در مجلات علمی / ISI

 

یکی از دانشجویانی که به مصاحبه دکتری دعوت شده است، نیاز به چاپ مقاله در مجلات نمایه شده در Scopus و یا ISI دارند. محدودیت زمانی نویسنده را با یکی از سردبیران مجلات ISI در میان گذاشتم. ایشان مقاله را برای چاپ در مجله خود مناسب ندانستند اما دو مجله دیگر را معرفی کردند و گفتند این مقاله برای این دو مجله عالی است و خودشان نیز می توانند در اینخصوص پیگیری کنند که داوری در مدت زمان کوتاهی انجام شود.


این سردبیر روسی، دلسوزانه راهنماست. مقایسه کنید با سردبیران مجلات داخلی که مقالات در آن ها با روابط چاپ می شود و برای پاسخ به نویسندگانی که نمی شناسند، عجله ای ندارند!

 

چاپ مقاله ISI

Print
1803 رتبه بندی این مطلب:
3/0
دی ان ان