X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

خرید و فروش پایان نامه

خرید و فروش پایان نامه

 

تصویر زیر روند جستجوی کلید واژه های مرتبط به پژوهش را در گوگل نشان می دهد. همانطور که می بینید جستجوی کلید واژه های "انجام پایان نامه"، "خرید پایان نامه"، "خرید مقاله" و "فروش مقاله" از سال 2011 آغاز شده و در حال افزایش است.جستجوی این کلیدواژه ها در دو سال گذشته به صورت معناداری افزایش یافته است.

روز گذشته یک دانشجوی دکتری در رشته حقوق با من تماس گرفت. درخواست او نوشتن یک مقاله علمی بود. چنین خدماتی در دانشیار ارائه نمی گردد. سوالی که ذهنم به آن مشغول است این است که چرا یک دانشجوی حقوق باید درخواست دهنده تقلب و تخلف و حرام و گناه باشد. بازار آشفته ای است.

 

خرید و فروش و انجام پایان نامه و مقاله ISI

تصویر 1: روند جستجوی کلیدواژه های مرتبط در گوگل

Print
6624 رتبه بندی این مطلب:
4/1
دی ان ان