X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

آیا امکان دارد مجله ای در JCR ثبت شده باشد و IF نداشته باشد؟

آیا امکان دارد مجله ای در JCR ثبت شده باشد و IF نداشته باشد؟

یک راهنمای مهم درخصوص JCR

سوال: آیا امکان دارد مجله ای در JCR ثبت شده باشد و IF نداشته باشد؟
 
پاسخ:  بله، مجلات زیادی هستند که در JCR ثبت شده اند اما ایمپکت فکتور آنها صفر است و یا هیچ ایمپکت فکتوری برای آنها ثبت نشده است. همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است مجلات با رنک 8279(بخش JCR Science Edition) ایمپکت فکتور ندارند و یا ایمپکت فکتور آنها صفر است.
 
جهت ارزیابی یک مجله شاخص های مختلف بررسی می شود. شاخص هایی مانند: 5- Year Impact Factor، Immediacy Index، Cited Half-life و ... و تنها پس از بررسی تمامی شاخص ها می توان در خصوص میزان اعتبار یک مجله تصمیم گرفت.

 
نویسنده: مجید عقلمند (مدیر دانشیار)
 

 

Print
4855 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان