X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

پرداخت هزینه کنفرانس خارجی

پرداخت هزینه کنفرانس خارجی

پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس خارجی

سال‌های زیادی است که در تحریم هستیم. تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ما وضع شده است تا مسیر زندگی و کار و تلاش را بر ما ببندد. تحریم سیستم بانکی و اتصال به شبکه ارزی جهانی یکی از این تحریم‌ها است. این تحریم‌ها مشکلات بسیار را برای پژوهشگران بوجود آورده است. آنها در پرداخت کلیه هزینه‌های ارزی خود با مشکل مواجه هستند. در دانشیار تلاش شده است تا تحریم ها حذف گردد و پژوهشگران با هیچ محدودیتی مواجه نشوند. دانشیار کلیه پرداخت های مربوط به فعالیت های پژوهشی را انجام می دهد.

یکی از خدماتی که در دانشیار ارائه می گردد، پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های خارجی است. پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس خارجی از سال 1391 به مجموعه خدمات دانشیار اضافه شد و تا به امروز توانسته ایم به پرداخت های بسیاری را که از سوی پژوهشگران به دانشیار می گردد، انجام دهیم.

 

 

پرداخت هزینه چاپ مقاله

پژوهشگران با ثبت سفارش در دانشیار می توانند از این خدمات بهره ببرند.

دو رسید پرداخت در زیر قابل مشاهده است. این دورسید مربوط به حواله های ارزی است که جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی، انجام شده است. رسید اول حواله با مبلغ 759 یورو را نشان می دهد. این پرداخت جهت شرکت در کنفرانسی در اروپا پرداخت شد.

پرداخت هزینه کنفرانس خارجی

تصویر 1: سند پرداخت 759 یورو جهت شرکت در کنفرانس بین المللی

پرداخت هزینه کنفرانس خارجی

تصویر2: سند پرداخت 100 دلار جهت شرکت در کنفرانس بین المللی

 

پرداخت هزینه کنفرانس خارجی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش پرداخت به صفحه ی پرداخت های بین المللی مراجعه نمایید.

 

پرداخت هزینه کنفرانس خارجی

 

 

 

Print
2848 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان