X

پست های ویژه دانشیار

نوشتن مقاله چند امتیاز دارد

نوشتن مقاله چند امتیاز دارد

همیشه سعی کنید قبل از شروع هر گونه مشارکتی درتحقیق درخصوص ترتیب نویسنده ها صحبت کنید. بدون تصمیم مشخصی درخصوص ترتیب نویسنده ها هیچ تحقیقی را شروع نکنید. 
در بسیاری از موارد نتیجه عدم چنین صحبت هایی باعث دلخوری و جنگ می شود. جنگ برروی ترتیب نویسنده ها و این موضوع در تحقیقات بسیار مهم است. در صورتیکه مقاله شما در مجله ای چاپ شده باشد و دعوا برروی ترتیب نویسنده ها ادامه داشته باشد ممکن است مجله آن را به نویسنده ها برگرداند. 
خیلی از وقت ها یک نویسنده عادلانه رفتار نمی کند و با اینکه فقط 10 درصد از کار را برعهده گرفته است می خواهد نویسنده اول و یا دوم باشد. با اینکه جایگاه واقعی او در بخش تشکر و قدردانی است. 

در بسیاری از موارد اساتید خودخواه دانشگاه ها نیز از دانشجویان خود سوء استفاده می کنند و در تحقیقاتی که کمترین مشارکتی در آن داشته اند به عنوان نویسنده ظاهر می شوند. متاسفانه این بی اخلاقی ها بسیاری دیده می شود. 

به نظر من بهتر است قبل از شروع هر تحقیق درخصوص ترتیب نویسنده ها و اعضای گروه تحقیقاتی صحبت شود تا در ادامه پروژه بدون مشکل ادامه پیدا کند.
در جدول زیر نحوه تقسیم امتیازات نویسندگان در مقالات علمی ارائه شده است. این جدول مربوط به بخش نامه های صادر شده از سوی دانشگاه آزاد می باشد. 

نگارش مقاله چند امتیاز دارد

[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext] [EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]
نظرات بسته شده است.
دی ان ان