X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

خرید مقاله ISI رشته محیط زیست

خرید مقاله ISI رشته محیط زیست

مشارکت در مقاله ISI محیط زیست

دانشجویان رشته محیط زیست که خواهان مشارکت در مقالات علمی هستند می توانند با دانشیار تماس بگیرند تا اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار آنان قرار گیرد.

همچنین این امکان فراهم شده است که دانشجویان و پژوهشگرانی که خواهان حمایت مالی از تحقیقات علمی هستند و می خواهند نام شان به عنوان نویسنده در مقالات ذکر گردد، به یکدیگر معرفی شوند. در حال حاضر این امکان برای دانشجویان رشته محیط زیست فراهم شده است. همچنین به صورت ویژه موضوعات مربوط به سنجش از دور جز موضوعات تحت پوشش دانشیار قرار دارند.

Print
335 رتبه بندی این مطلب:
4/0

می توانید درخواست خود را از طریق اینستاگرام به دانشیار بفرستید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید. 

 دانشیار دانشیار

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان