X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

تاخیر در مجلات ISI

تاخیر در مجلات ISI

چرا مجلات ISI دیر پاسخ می دهند؟!

تصویر زیر وضعیت یکی مقاله را در یکی از مجلات انتشارات اسپرینگر نشان می دهد. این مجله در وضعیت نرمال داوری بسیار سریعی دارد اما در شرایط ویژه ای که در حال حاضر در آن قرار داریم تاخیری چندماهه در ارسال نتایج داوری دارد. 

تاخیر در دریافت پذیرش مقاله ISI

 

 

تاخیر در داوری بدلیل کرونا است. وضعیت فوق العاده باعث شده است هیچ یک از برنامه ریزی های مجلات براساس زمان تعیین شده نباشد و متاسفانه در چنین شرایطی کاری جز صبر کردن و منتظر پاسخ مجلات بودن نیز نمی توان انجام داد. ایمیل های یادآوری نیز کاری انجام نمی دهد و سردبیر شرایطی را که در آن هستیم یادآور می شود. 

ای کاش دانشگاه های خصوصی ایران نیز دانشجویان را مجبور به پرداخت هزینه نمی کردند. برخی از دانشجویان دکتری در چاپ مقالات مشکل دارند و مجبور هستند هزینه ثبت نام ترم جدید را پرداخت نمایند. ای کاش همکاری و هماهنگی بیشتری صورت می گرفت. تا به این عزیزان فشار بیشتری نیاید. 

 

نویسنده: دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)

Print
618 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان