X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

بررسی سرقت ادبی مقاله و پایان نامه
DR. Majid Aghlmand

بررسی سرقت ادبی مقاله و پایان نامه

بررسی رایگان سرقت ادبی در دانشیار

بررسی سرقت ادبی / plagiarism  یکی از خدمات ارائه شده در دانشیار است. این خدمات که از سال 1391 در دانشیار ارائه می گردد، ویژه ی متن هایی است که به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند. 

در صورتیکه می خواهید در بخش "بررسی سرقت ادبی" سفارشی را ثبت نمایید به ترتیب زیر عمل کنید.
 

جهت ارسال درخواست به دانشیار به ترتیب زیر عمل نمایید:

  • گام اول: متنی را که می خواهید از نظر سرقت ادبی بررسی شود در قالب فایل doc/docx به دانشیار ارسال نمایید.
  • گام دوم: درخواست شما بررسی می شود و براساس نوع درخواست پیش فاکتور خدمات صادر می گردد.
  • گام سوم: واریز هزینه بررسی سرقت ادبی و ارسال شماره شماره ردیابی/پیگیری به دانشیار.
  • گام چهارم: گزارش سرقت ادبی طی 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال خواهد شد.

توضیحات بیشتر:

  • هزینه دریافتی بابت هر متن 5000 کلمه ای 200 هزار تومان است.
  • در تمامی مکاتباتی که با دانشیار دارید، اطلاعات تماس خود را در ایمیل ذکر نمایید.
  • کلیه ایمیل های دریافتی در مدت 24 تا 72 ساعت  پاسخ داده می شود. لطفا در طی این مدت از ارسال ایمیل مجدد خودداری نمایید.
  • تنها در صورت گذشت 72 ساعت از ارسال ایمیل، مجاز به تکرار درخواست می باشید.
  • درصورتیکه نیاز به دریافت پاسخ فوری دارید، در عنوان ایمیل از عبارت "نیاز به پاسخ فوری" استفاده نمایید.
Print
226 رتبه بندی این مطلب:
4/0
دی ان ان