X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

هزینه چاپ مقاله در elsevier

هزینه چاپ مقاله در elsevier

هزینه چاپ مقاله علمی در مجلات مختلف به دو صورت دریافت می شود. 

یک: هزینه مقاله از نویسنده به عنوان "هزینه چاپ" دریافت می شود.

دوم: هزینه مقاله از خوانندگان مقاله به عنوان "هزینه خرید" دریافت می شود.

در صورتیکه هزینه مقاله از نویسنده دریافت شود هیچ هزینه دیگری از خوانندگان دریافت نمی شود و به این صورت خوانندگان بسیاری می توانند به مقاله دسترسی داشته باشند، آن را بخوانند و مورد استناد قرار دهند. این شیوه دسترسی باز است. 

در صورتیکه از نویسنده هزینه ای دریافت نشود و چاپ مقاله به صورت رایگان انجام شود. هزینه خرید از خوانندگان دریافت می شود و به این صورت خوانندگان کمتری می توانند مقاله را بخوانند. 

در الزویر که یکی از معتبرترین انتشارات علمی جهان است. هر دو شیوه چاپ ارائه می شود. همچنین در بعضی از مجلات ممکن است فقط یکی از این موارد ارائه گردد. 

در صورتیکه مجلات به صورت دسترسی باز باشند داوری سریع تری خواهند داشت. می توانید در تصاویر زیر نمونه این مجلات را ببینید. طول دوره داوری در همه آنها کمتر است 2 ماه است. 

 

پرداخت هزینه چاپ مقاله الزویر

 

پرداخت هزینه چاپ مقاله الزویر

 

هزینه چاپ مقاله الزویر


 

پرداخت هزینه چاپ مقاله به مجلات الزویر
درصورتیکه مقاله شما از مجلات الزویر پذیرش گرفته باشد می توانید پرداخت هزینه چاپ را برعهده دانشیار قرار دهید. 

در دانشیار خدمات پرداخت هزینه چاپ مقاله ارائه می شود. شما با پرداخت معادل ریالی آن می توانید از این خدمات بهره مند شوید. 

ابتدا اطلاعات مربوط به مجله را به آدرس ایمیل دانشیار بفرستید تا متخصصین مربوطه بررسی های لازم را انجام دهند.

سپس معادل ریالی هزینه چاپ مقاله در قالب پیش فاکتور اعلام می گردد. با ارسال معادل ریالی به حساب دانشیار، پرداخت هزینه چاپ مقاله از طریق کارت های اعتباری دانشیار انجام می شود و مقاله در پروسه چاپ قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از منو سایت وارد بخش "خدمات دانشیار" شوید و بر روی "پرداخت هزینه چاپ مقاله" کلیک کنید. 

 

پرداخت هزینه چاپ مقاله

 

لینک مستقیم:
پرداخت هزینه چاپ مقاله

نویسنده: دکتر مجید عقلمند(مدیر دانشیار)
 


 

Print
42 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان