X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI موسسه چاپ مقاله دانشیار

 

نحوه پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجلات خارجی

نحوه پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجلات خارجی

در دانشیار خدمات ارزی به صورت ویژه فقط به پژوهشگران ارائه می گردد. این خدمات شامل پرداخت هزینه چاپ مقاله علمی / ISI و پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های بین المللی می شود. همچنین کلیه پرداخت هایی که به گونه ای به خدمات علمی و پژوهشی مربوط باشد توسط دانشیار قابل انجام است. این پرداخت ها شامل ثبت نام آزمون های بین المللی مانند تافل و GRE، پرداخت هزینه ثبت نام دانشگاه و اپلیکیشن فی است. همچنین خرید کتاب و مقاله نیز جزء مواردی است که توسط دانشیار قابل انجام است.

پرداخت هزینه چاپ مقاله

 

پرداخت های دانشیار توسط ویزا کارت، مستر کارت و حساب پی پال انجام می شود. همچنین دانشیار به بانک های بین المللی نیز دسترسی دارد و درصورتیکه پرداخت باید از طریق واریز مستقیم بحساب بانکی انجام شود، ثبت سفارش در دانشیار انجام خواهد شد.

اکثر پرداخت های دانشیار مربوط به چاپ مقاله علمی است. در زیر رسید پرداخت پی پال قابل مشاهده است. این پرداخت جهت چاپ مقاله علمی انجام و مبلغ پرداخت شده 280 دلار است.

پرداخت هزینه چاپ مقالات در مجلات خارجی

تصویر 1: سند پرداخت پی پال به مبلغ 280 دلار

رسید زیر نیز مربوط به پرداخت هزینه چاپ مقاله علمی به مبلغ 150 یورو است. این پرداخت نیز توسط دانشیار انجام شده است.

پرداخت هزینه چاپ مقالات در مجلات خارجی

تصویر2: سند پرداخت 150 یورو

پرداخت هایی که به Send Money معروف هستند فقط در دانشیار قابل انجام است. در اینگونه پرداخت ها سردبیر مجله علمی ایمیل حساب پی پال خود را برای نویسنده می فرستد. نویسنده نیز هزینه چاپ مقاله را از این طریق پرداخت می کند. در زیر سند مربوط به یک پرداخت که به روش Send Money انجام شده است، قابل مشاهده است.

پرداخت هزینه چاپ مقالات در مجلات خارجی

تصویر3: سند پرداخت هزینه چاپ مقاله علمی

از دیگر پرداخت هایی که توسط دانشیار انجام می شود می توان به واریز مستقیم بانکی اشاره کرد. معمولا مجلات هندی حساب های الکترونیکی ندارند و نویسندگان باید مبلغ را از طریق بانک های بین المللی بحساب مجله واریز نمایند. رسید زیر مربوط به یک حواله با مبلغ 5500 روپیه است که به روش واریز مستقیم انجام شده است.

پرداخت هزینه چاپ مقاله

تصویر 4: سند پرداخت هزینه چاپ مقاله ISI

رسید زیر نیز مربوط به پرداخت 759 یورو جهت شرکت در کنفرانس بین المللی است. هزینه شرکت در کنفرانس بین المللی توسط دانشیار، و به روش واریز مستقیم انجام شده است.

پرداخت هزینه چاپ مقاله

تصویر 5: سند پرداخت 759 یورو جهت شرکت در کنفرانس بین المللی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش پرداخت به صفحه ی پرداخت های بین المللی مراجعه نمایید.

 

انجام پرداخت های پی پال, انجام پرداخت های مستر کارت، ویزا کارت

 

Print
3287 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان