اخبار دانشیار

اخبار دانشیار
عوامل موثر بر مدیریت ...

عوامل موثر بر مدیریت ...

مهندس قزوینه، دکتر زند و دکتر دهیوری

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که رخداد آن اثرات زیان باری را بر محیط اکولوژیک وارد می سازد. کشور ایران در یکی ازخشک ترین مناطق دنیا قرارگرفته وکمبود آب یکی از مهمترین موانع در روند توسعه کشاورزی آن به شمارمی رود. اثر حاضر به بررسی عوامل موثر بر خشکسالی و اجرای راهکارهای کشاورزی از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی استان البرز پرداخته است و اهداف اختصاصی آن شامل: بررسی و اولویت بندی میزان رعایت یا بکارگیری روش های مدیریت خشکسالی در قبل، حین و بعد از وقوع خشکسالی، بررسی عوامل مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، تحقیقاتی- پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی، زراعی، سیاسی - حمایتی و عوامل فردی موثر برمدیریت خشکسالی و نیز بررسی راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی در زمینه کشاورزی در استان البرز بوده است.
این پژوهش در واقع از پنج بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول نویسنده توضیفی مختصر در مورد جنبه های اصلی پژوهش، هدف پژوهش، و نیز اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ارایه می دهد. سپس در بخش دوم متغیرهای مطالعه و نیز مطالعات نظری و عملی مرتبط با آنها بصورت دقیق مورد بحث قرار می گیرند. بخش سوم نیز به تشریح و توضیح ویژگی ها، فرایندها، و نیز ابزار های استفاده شده جهت جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد. نویسنده سپس در بخش چهارم نتایج حاصل شده از آنالیز داده های جمع آوری شده را ارایه و بحث می کند. در نهایت در بخش پنجم نتیجه گیری های کلی بیان می شود.                    
 در پایان، امید است اثر حاضر در جهت ارتقای دانش خوانندگان و علاقه مندان موثر باشد.

 

مطلب قبلی عوامل موثر بر کارآفرینی ...
مطلب بعدی شیوه های آموزش سفال به کودکان با رویکرد آموزشی کودک محور
چاپ
1804 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
  • جزئیات
  • گالری
  • نظرات:
نویسنده/نویسندگان:علی قزوینه، دکتر آزیتا زند و دکتر سحر دهیوری
سال چاپ کتاب1394
زبانفارسی
لینک آمازونhttp://
لینک گوگل بوکhttp://

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
جستجو در سایت دانشیار
خدمات دانشیار

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار