پست های ویژه دانشیار

لیست مجلات ISI مهندسی عمران

  - ENGINEERING, CIVIL - JOURNAL LIST
Total journals: 31

1. ACI STRUCTURAL JOURNAL

Bimonthly ISSN: 0889-3241

AMER CONCRETE INST, 38800 COUNTRY CLUB DR, FARMINGTON HILLS, USA, MI, 48331

. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

Monthly ISSN: 0315-1468

CANADIAN SCIENCE PUBLISHING, NRC RESEARCH PRESS, 65 AURIGA DR, SUITE 203, OTTAWA, CANADA, ON, K2E 7W6

3. COASTAL ENGINEERING

Monthly ISSN: 0378-3839

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

4. COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY

Monthly ISSN: 0165-232X

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

5. COMPUTERS & STRUCTURES

Monthly ISSN: 0045-7949

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD. LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

6. EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS

Monthly ISSN: 0098-8847

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

7. EARTHQUAKE SPECTRA

Quarterly ISSN: 8755-2930

EARTHQUAKE ENGINEERING RESEARCH INST, 499 14TH ST, STE 320, OAKLAND, USA, CA, 94612-1934

8. ENGINEERING STRUCTURES

Monthly ISSN: 0141-0296

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

9. IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING

Quarterly ISSN: 0364-9059

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, USA, NJ, 08855-4141

10. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS

Quarterly ISSN: 1524-9050

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, USA, NJ, 08855-4141

11. JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

Monthly ISSN: 2164-4535

AMER WATER WORKS ASSOC, 6666 W QUINCY AVE, DENVER, USA, CO, 80235

12. JOURNAL OF ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY

Irregular ISSN: 2090-8865

HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 410 PARK AVENUE, 15TH FLOOR, #287 PMB, NEW YORK, USA, NY, 10022

13. JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING

Quarterly ISSN: 0887-381X

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

14. JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING

Bimonthly ISSN: 0887-3801

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR. RESTON, USA, VA, 20191-4400

15. JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING

Quarterly ISSN: 0733-9402

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

16. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Monthly ISSN: 0733-9372

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

17. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS

Monthly ISSN: 0304-3894

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

18. JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING

Monthly ISSN: 0733-9429

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

19. JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0022-1686

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

20. JOURNAL OF HYDROLOGY

Monthly ISSN: 0022-1694

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

21. JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING

Monthly ISSN: 0733-9437

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

22. JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING

Monthly ISSN: 0733-9445

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

23. JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT

Monthly ISSN: 0733-9496

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

24. JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING

Bimonthly ISSN: 0733-950X

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

25. JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS

Monthly ISSN: 0167-6105

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

26. OCEAN ENGINEERING

Monthly ISSN: 0029-8018

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

27. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT

Bimonthly ISSN: 1436-3240

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

28. STRUCTURAL SAFETY

Bimonthly ISSN: 0167-4730

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

29. TRANSPORTATION

Bimonthly ISSN: 0049-4488

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

30. TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL

Monthly ISSN: 0191-2615

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

31. TRANSPORTATION RESEARCH RECORD

Irregular ISSN: 0361-1981

NATL ACAD SCIENCES, 2101 CONSTITUTION AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20418

 

  1.  
7342
رتبه بندی این مطلب:
4.8

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما