X

آخرین مطالب منتشر شده

شیوه نامه استناددهی به روش APA - آموزش استناددهی به روش APA
Dr. Majid Aghlmand

شیوه نامه استناددهی به روش APA - آموزش استناددهی به روش APA

استناددهی به روش APA

مقدمه

نگارش هر اثر علمي مستلزم مطالعه و بررسي آثار مرتبط است. ارجاع به منابع مورد استفاده در شكل گيري اثر، هم باعث اعتبار بخشي به اثر تاليفي يا تحقيقي مي شود و هم جلوه اي از امانت داري مولف را به نمايش مي¬گذارد. فهرست منابع مورد استناد، راهكار مناسبي براي هدايت مخاطبان به سرچشمه اصلي انديشه¬ها، يافته¬ها و داده¬هاي ارائه شده در متن است. ضروري است كه استناد ها به شيوه اي منظم و استاندارد كه شيوه استناد (Bibliographic Styles) ناميده ميشوند مرتب گردند.

    شيوه¬هاي استناد رويكرد هاي استانداردي براي استناد به منابعي هستند كه مولف در تدوين اثر خود از آن ها بهره گرفته است. اين شيوه ها راهكارهايي را براي استناد به منابع در داخل متن و همين طور فهرست منابع و مآخذ ارائه مي دهند. شیوه های استناد قوانینی برای حروف چینی، املاء، استفاده از حروف درشت و کوچک، نقطه گذاری و مواردی از این دست هستند.  

شیوه¬نامه «ای. پی. ای» یکی از مهم ترین شیوه¬نامه¬ها در نظامهای استنادی است در حوزه¬های علوم اجتماعی استفاده میشود. آنچه در این دستنامه به صورت مختصر، ارائه می¬شود شیوه استناد به منابع مختلف به روش «ای. پی. ای» است. که هم اینک ویرایش ششم این دستنامه منتشر شده است که از طریق وب سایت این شیوه نامه به نشانی زیر قابل دسترس است:

http://www.apastyle.org

به طور کلی، ساختار کلی استناد دهی به روش APA از روش زیر تبعیت می کند.

آموزش رفرنس نویسی به روش APA

لیکن، ارجاعات درون متن و انتهای متن، جزئیاتی را در بر می¬گیرد که به شرح زیر است.

1) قواعد استناد درون متن
•    برای استناد دهی درون متنی به یک مقاله مجله به ترتیب، نام خانوادگي نويسنده، ويرگول، سال انتشار، ویرگول، حرف ص، نقطه و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر می¬شود.
مانند: (مرادی، 1389، ص. 78).
•    لیکن در مورد منابعی که از اینترنت بازیابی می¬شوند نیازی به ذکر شماره صفحه نیست. ذکر نام پدیدآورنده و تاریخ انتشار اثر کفایت می¬کند.
•    مانند: (وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1391).
•    در صورتیکه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده می شود.
مانند: (وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بی تا).
•    اگر تعداد مؤلفان بيش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگي نويسنده اول ذکر شده و از عبارت "و ديگران" استفاده مي‌شود.
مانند: (مرادی و ديگران، 1389. 75). (فرشادی،1364، ص ص. 33-40).
•    اگر به بيش از يک منبع در متن ارجاع داده شود اسامي و سال انتشار با نقطه ويرگول از هم جدا مي‌شوند.
مانند: (مرادی، 1389، ص.39؛ عابدی و ديگران، 1365، ص.49).
•    اگر به چند اثر يک نويسنده ارجاع داده مي‌شود، بعد از ذکر نويسنده و سال انتشار، ديگر سال‌ها با نقطه ويرگول از هم متمايز مي‌شوند، مانند: (باکلند، 1967؛ 1978؛ 1988).
•    برای کتابهایی که به فارسی ترجمه شده¬اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمی¬شود و فقط نام خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.
•    مانند: (ویکری، 1379، ص. 79).
•    اگر به يک منبع چند بار استناد داده مي‌شود، لازم است هر بار نام نويسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت "همان" استفاده نشود. لازم به ذکر است که حتماً مشخصات کامل هر منبعي که در داخل متن بدان ارجاع داده شد  باید در فهرست منابع، آورده شود.
•    مطالبی که از طریق مکالمات تلفنی و پست الکترونیکی مبادله می¬شود، در فهرست منابع درج نخواهد شد؛ زیرا این منابع غیرقابل بازیابی توسط سایر افراد هستند. برای این منظور تنها از ارجاع درون متنی استفاده می¬شود. مانند:
M. Burton (personal communication, August 1, 2009)
رحمت اله فتاحی (ارتباط شخصی، آبان 2، 1390)

2) استناد به کتاب
برای استناد دهی به کتاب، در بخش فهرست منابع به صورت زیر عمل شود:

کتاب انگلیسی (یک نویسنده):


Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy,
medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.

کتاب فارسی:
کامکاری، کامبیز (1388).  توصیف آماری. تهران: انتشارات بال.
کتاب انگلیسی (بیش از دو نویسنده):


Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society.

کتاب فارسی (بیش از دو نویسنده):
کوکبی، احمد، رضایی، سعید و محمدی، مهدی (1390). درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه. تهران: چاپار.


کتاب ویرایش شده:
اگر کتابي نسخه اصلاح شده با ويراست دوم و بعدي داشته باشد به شکل زير نوشته مي‌شود:
مرادی، نورالله. (1383).مرجع شناسی عمومی. ويراست دوم. تهران: سمت.


کتاب مجموعه مقالات:
مثال انگلیسی:


Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley.

مثال فارسی:
 نوروزی چاکلی، عبدالرضا(1384).جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی زین العابدینی(ویراستار)، مجموعه مقالات همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع¬رسانی ایران(ص ص.121-153). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
کتاب بدون نویسنده:


Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

3) استناد به پايان نامه و طرح پژوهشی
به منظور استناد دهی در بخش فهرست منابع به پایان نامه¬ها و طرح¬های تحقیقاتی به صورت زیر عمل می-شود:

پایان نامه:
 ذوقدار مقدم، رضا. (1381). نقش نماهاي گفتمان و کارکرد آنها در زبان فارسي معاصر. پايان نامه دکترا. گروه ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.
.
طرح پژوهشي:
عموزاده، محمد. (1387). مباني نظري ميان رشته‌اي¬ها در حوزه علوم انساني و موقعيت کنوني آنها در بعضي از دانشگاه‌هاي معتبر جهان. طرح پژوهشي درون دانشگاهي. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.

4) استناد به مقالات مجلات
مقاله با یک نویسنده:
مثال انگلیسی:


Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical decision task. Brain and Cognition, 60, 55-63
 

مثال فارسی:
سامانیان، مصیب (1378). تحلیل رفتار اطلاع یابی پزشکان مسجد سلیمان. فصلنامه کتاب، 2(38)، 100-99
مقاله با دو نویسنده:
حری، عباس، و شاهبداغی، اعظم(1383). استناد در آثار علمی: چاله¬ها و چالشها. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 34(2)، 65-96.
مقاله بیش از دو نویسنده:


Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). The RN-BSN distance education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. Journal of Professional Nursing, 21, 283-292
 

مقاله بر گرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته):

مثال انگلیسی:
Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean's . Retrieved from http://www2.macleans.ca

مثال فارسی:
گزنی، علی( 1379، 3 مهر). طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بهینه در نرم افزارهای کتابخانه¬ای و اطلاع رسانی. علوم اطلاع رسانی، 16( 1-2). بازیابی شده در 3/7/1385، از  http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab

5) استناد به منابع اینترنتی


گزارش¬های آنلاین:
Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products /NHSRep06_ENG.pdf

مدخل ویکی:
ویکی¬ها، صفحات وب مشارکتی هستند که هرکسی می تواند نسبت به ویرایش محتوای آنها در صورت دارا بودن شناسه کاربری و کلمه عبور، اقدام نماید. در صورتیکه تاریخ انتشار مطلب مشخص نبود از (n.d)  به معنی بدون تاریخ و در مورد منابع فارسی از (بی تا) استفاده می شود.
Deferred compensation. (n.d.). In Family business wiki. Retrieved October 8, 2009, from http://www.familybusinesswiki.org/Deferred+compensation.

فیلمهای آنلاین:
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs

یادداشت وبلاگ:
Kiume, S. (2007, August 17). Loneliness isn't good [Web log message]. Retrieved from http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/

شکرالهی، سیدرضا (1389، آذر 5). چند و چون تاثیرپذیری حافظ از مولانا [یادداشت وبلاگ]. بازیابی شده ازhttp://www.khabgard.com/?id=1192234207
 

6) مشخصات منبع ثانوي

در مقاله‌هاي پژوهشي حتي المقدور از منابع ثانوي و واژه به نقل از استفاده نمي‌شود، در صورت اجبار به شکل زير اقدام گردد.
(عموزاده، 1383 به نقل از چامسکي 1996).

استفاده از نام خانوادگي نويسنده بصورت (حق‌شناس، a1377) و يا (حق‌شناس، b1377) مواقعي انجام مي‌گيرد که چند اثر يک نويسنده در يک سال انتشار يافته باشد.
استناد به یادداشت¬های کلاسی

در این مورد باید به یادداشتهای کلاسی باید به اطلاعاتی که فرد شرکت کننده در سر کلاس یا یک سخنرانی نگاشته شده استناد داده شود. نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نگارش یادداشت، عنوان درس، عنوان دستنامه یا یادداشت کلاسی درون کروشه بعد از عنوان درس قرار میگیرد، ذکر نام گروه، دانشگاه، شهر و کشور.


Woodworth, M. (2006). Psychopaths [Class handout]. Department of Psychology, University of British Columbia Okanagan, Kelowna, Canada.

فهرست منابع
باقریان، فاطمه، اردلان، نیما، معتمدیگانه، نگین و پهلوان نشان، سحر (1391). شیوه نگارش مقاله به سبک .APA با همکاری نیما اردلان ، نگین معتمد یگانه و سحر پهلوان نشان. تهران: انجمن علمی روانشناسی اجتماعی.
حري، عباس؛ شاه بداغي، اعظم (1385) شيوه‌هاي استناد در نگارش علمي. تهران: دانشگاه تهران.

Print
3213 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x

آموزش چاپ مقاله ISI

 

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار

 • دکتر طالبی

  چاپ مقالات خود را به گروه قوی دانشيار سپردم و خوشبختانه جواب اعتماد عاقلانه ام را گرفتم. گروه دانشيار گروهی بسيار تخصصی و قوی و كاملا امانت دار است.همكاری من برای آينده مستدام است.

 • دکتر خرمدل

  بنده با موسسات زیادی همکاری داشته ام اما تیم دانشیار از لحاظ سرعت پاسخگویی، رعایت امانت و کیفیت علمی در ارائه خدمات بهترین است. دقت نظر شما در رعایت اصولی اخلاقی در نشر مقالات و کتب علمی نیز قابل ستایش است. شما یک تیم حرفه ای و البته قابل اعتماد هستید.

 • دکتر حیدری

  در طول فعالیت در زمینه چاپ کتاب و مقاله، ترجمه و نیز مشاوره در زمینه انتخاب ژورنا‌ل‌ها و چاپ مقالات علمی، با گروه‌های پژوهشی زیادی همکاری داشته ام. براساس تجربه و شناخت، دانشیار را کاملترین، به روزترین، و متعهدترین گروه پژوهشی می‌دانم.

 • دکتر طلایی

  در سال 1391 مقالات خود را به دانشیار سپردیم. مقالات ما در مجلات معتبر آی اس آی چاپ شد. طی این چند سال از خدمات دیگر دانشیار نیز بهره بردیم و همکاری ما تا به امروز ادامه دارد. گروه دانشیار را حرفه ای، صادق، دلسوز و متعهد دیدیم. گروهی که "قابل اعتماد" است.

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان