X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI در دانشیار

 

توصیه نامه تحصیلی به انگلیسی

توصیه نامه تحصیلی به انگلیسی

متن توصیه نامه برای مصاحبه دکتری

دانشجوی های بسیاری جهت دریافت توصیه نامه انگلیسی با دانشیار تماس می گیرند. این توصیه نامه ها معمولا توسط اساتید نوشته می شود اما همه بدنیال بهترین الگو هستند.

کتاب 40 پرونده موفق اپلای شامل 40 پرونده کامل دانشجویانی است که موفق به دریافت پذیرش از دانشگاه های آمریکا و اروپا شده اند. در این کتاب توصیه نامه ای که توسط اساتید آنها نوشته شده است نیز ارائه شده است و بهترین الگو و نمونه برای نوشتن توصیه نامه است.

تصویر زیر یکی از توصیه نامه های این کتاب را نشان می دهد. جهت دریافت کتاب کامل می توانید با دانشیار تماس بگیرید.

 

 

Print
154 رتبه بندی این مطلب:
5/0

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان