X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

رزومه انگلیسی doc

رزومه انگلیسی doc

فایل خالی رزومه انگلیسی

در این صفحه 3 تمپلیت رایگان برای تنظیم رزومه برای دانشگاه های خارجی قرارداده شده است.

می توانید فایل doc آنها را دریافت نمایید و اطلاعات خود را با اطلاعات موجود در آن جایگزین نمایید.

این 3 تمپلیت بهترین تمپلیت های رزومه هایی هستند که به دانشگاه های خارجی ارسال می گردند.

 

در صورتیکه پست قبلی که شامل: رزومه 20 پروفسور از دانشگاه های امریکا بود را بررسی نمایید بهتر می توانید درخصوص تنظیم رزومه اقدام کنید.

دسترسی به این صفحه از طریق لینک زیر فراهم شده است. 

Print
1435 رتبه بندی این مطلب:
3/7

فایل ها برای دانلود

  • DanRC-CVTemplate (1)(.docx, 41/68 KB) - 617 download(s)

    فایل وورد رزومه انگلیسی

  • DanRC-CVTemplate (2)(.docx, 31/59 KB) - 461 download(s)

    فایل وورد رزومه انگلیسی 2

  • DanRC-CVTemplate (3)(.docx, 162/52 KB) - 408 download(s)

    فایل وورد رزومه انگلیسی 3

می توانید درخواست خود را از طریق اینستاگرام به دانشیار بفرستید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید. 

 دانشیار دانشیار

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان