X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

نوشتن sop برای دکتری

نوشتن sop برای دکتری

نمونه انگیزه نامه تحصیلی

بسیار مهم است که دانشجویان هدف خود را از تحصیلات تکمیلی بدانند و بتوانند انگیزه نامه خود را به بهترین شکل بنویسند. جملاتی که در انگیزه نامه ذکر می شود باید تاثیرگزار باشند و اساتید با خواندن آن بتوانند تصمیم نهایی خود را درخصوص پرونده دانشجو مورد نظر بگیرند. این یک رقابت است و در این رقابت بهترین دانشجو انتخاب می شود. برای متمایز بودن باید برنامه داشت و بهترین ها را ارائه داد. انگیزه نامه بزرگترین شانس دانشجویان در دریافت پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور است.

جهت تهیه انگیزه نامه می توانید از کتاب 40 پرونده موفق اپلای بهره ببرید. در این کتاب پرونده 40 دانشجوی قرار داده شده است. که در کنار انگیزه نامه هر دانشجو، متن توصیه نامه ها نیز قرار داده شده است. اینها برای نوشتن یک SOP موفق بسیار ضروری هستند. حتی دانشجویان می توانند متن این نامه ها را برای نامه های خود به کار گیرند.

متن توصیه نامه برای مصاحبه دکتری

 

جهت دریافت این کتاب با دانشیار تماس بگیرید.  

Print
1408 رتبه بندی این مطلب:
3/0
دی ان ان