پست های ویژه دانشیار

لیست مجلات ISI مکانیک

MECHANICS


 - MECHANICS - JOURNAL LIST
Total journals: 66

1. ACTA MECHANICA
Monthly ISSN: 0001-5970
SPRINGER WIEN, SACHSENPLATZ 4-6, PO BOX 89, WIEN, AUSTRIA, A-1201

 

2. ACTA MECHANICA SINICA
Bimonthly ISSN: 0567-7718
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

 

3. ADVANCES IN APPLIED MECHANICS
Annual ISSN: 0065-2156
ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC. 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

 
4. ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICS
Annual ISSN: 0066-4189
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO ALTO, USA, CA, 94303-0897

 
5. APPLIED MECHANICS REVIEWS
Bimonthly ISSN: 0003-6900
ASME, TWO PARK AVE, NEW YORK, USA, NY, 10016-5990

 

6. ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS
Monthly ISSN: 0003-9527
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 


7. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS
Monthly ISSN: 0939-1533
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

8. COMPTES RENDUS MECANIQUE
Monthly ISSN: 1631-0721
ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724

 

9. COMPUTATIONAL MECHANICS
Monthly ISSN: 0178-7675
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

10. COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
Monthly ISSN: 0045-7825
ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1001

 

11. COMPUTERS & FLUIDS
Monthly ISSN: 0045-7930
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

12. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS
Bimonthly ISSN: 0935-1175
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

13. DOKLADY PHYSICS
Monthly ISSN: 1028-3358
MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013-1578

 

14. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
Semimonthly ISSN: 0013-7944
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

15. EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS
Bimonthly ISSN: 0997-7538
GAUTHIER-VILLARS/EDITIONS ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75015

 

16. EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS
Bimonthly ISSN: 0997-7546
GAUTHIER-VILLARS/EDITIONS ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75015

 


17. EXPERIMENTAL MECHANICS
Monthly ISSN: 0014-4851
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

18. EXPERIMENTS IN FLUIDS
Monthly ISSN: 0723-4864
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

19. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN
Monthly ISSN: 0168-874X
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211. AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

 

20. FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION
Bimonthly ISSN: 1386-6184
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

 

21. GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLUID DYNAMICS
Bimonthly ISSN: 0309-1929
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

 

22. HEAT AND MASS TRANSFER
Monthly ISSN: 0947-7411
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

23. INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS
Semimonthly ISSN: 0363-9061
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 

24. INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
Biweekly ISSN: 0271-2091
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

 

25. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE
Semimonthly ISSN: 0376-9429
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

 

26. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW
Bimonthly ISSN: 0142-727X
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

 

27. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
Monthly ISSN: 0017-9310
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

28. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING
Monthly ISSN: 0734-743X
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

29. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
Monthly ISSN: 0020-7403
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

30. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW
Monthly ISSN: 0301-9322
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

31. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS
Monthly ISSN: 0020-7462
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

32. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY
Monthly ISSN: 0749-6419
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

33. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES
Biweekly ISSN: 0020-7683
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

34. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS
Bimonthly ISSN: 0195-928X
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

35. JOURNAL OF ADHESION
Monthly ISSN: 0021-8464
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

 


36. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
Monthly ISSN: 0169-4243
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

 

37. JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME
Bimonthly ISSN: 0021-8936
ASME, TWO PARK AVE, NEW YORK, USA, NY, 10016-5990

 

38. JOURNAL OF ELASTICITY
Bimonthly ISSN: 0374-3535
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

 

39. JOURNAL OF FLUID MECHANICS
Semimonthly ISSN: 0022-1120
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

 


40. JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES
Bimonthly ISSN: 0889-9746
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD. 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

 

41. JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING
Monthly ISSN: 0960-1317
IOP PUBLISHING LTD, TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE

 

42. JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS
Quarterly ISSN: 0340-0204
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785

 

43. JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS
Monthly ISSN: 0377-0257
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

 


44. JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE
Quarterly ISSN: 0938-8974
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

45. JOURNAL OF POROUS MEDIA
Bimonthly ISSN: 1091-028X
BEGELL HOUSE INC, 50 NORTH ST, DANBURY, USA, CT, 06810

 

46. JOURNAL OF RHEOLOGY
Bimonthly ISSN: 0148-6055
JOURNAL RHEOLOGY AMER INST PHYSICS, STE 1 NO 1, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, MELVILLE, USA, NY, 11747-4502

 

47. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
Biweekly ISSN: 0022-460X
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

 

48. JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN
Bimonthly ISSN: 0309-3247
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

 

49. JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS
Monthly ISSN: 0022-5096
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

50. JOURNAL OF THERMAL STRESSES
Monthly ISSN: 0149-5739
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

 

51. JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS
Monthly ISSN: 0167-6105
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

 

52. MECCANICA
Bimonthly ISSN: 0025-6455
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

 

53. MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES
Quarterly ISSN: 1539-7734
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

 

54. MECHANICS OF MATERIALS
Monthly ISSN: 0167-6636
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

 

55. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
Bimonthly ISSN: 0093-6413
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

 

56. MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS
Bimonthly ISSN: 1384-5640
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

 

57. NONLINEAR DYNAMICS
Monthly ISSN: 0924-090X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

 

58. NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS
Semimonthly ISSN: 1040-7782
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

 

59. NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS
Monthly ISSN: 1040-7790
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

 

60. PHILOSOPHICAL MAGAZINE
Biweekly ISSN: 1478-6435
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

 

61. PHYSICS OF FLUIDS
Monthly ISSN: 1070-6631
AMER INST PHYSICS, 1305 WALT WHITMAN RD, STE 300, MELVILLE, USA, NY, 11747-4501

 

62. PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS
Quarterly ISSN: 0266-8920
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

 

63. QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS
Quarterly ISSN: 0033-5614
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

 

64. RHEOLOGICA ACTA
Bimonthly ISSN: 0035-4511
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 

65. THEORETICAL AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
Bimonthly ISSN: 0935-4964
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 
66. WAVE MOTION
Bimonthly ISSN: 0165-2125
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

 


 

6450
رتبه بندی این مطلب:
5.0

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما