پست های ویژه دانشیار

لیست مجلات ISI کلاسیک

CLASSICS


 - CLASSICS - JOURNAL LIST
Total journals: 48

1. ACTA CLASSICA
Annual ISSN: 0065-1141
UNIV FREE STATE, DEPT ENG CLASSICAL LANG, PO BOX 339, BLOEMFONTEIN, SOUTH AFRICA, 9300

2. AGORA-ESTUDOS CLASSICOS EM DEBATE
Annual ISSN: 0874-5498
UNIV AVEIRO, CAMPUS UNIV, DEPT LINGUAS CULTURAS, AVEIRO, PORTUGAL, 3810-93

3. AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY
Quarterly ISSN: 0002-9475
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363


4. ANTIKE UND ABENDLAND
Annual ISSN: 0003-5696
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785


5. ARETHUSA
Tri-annual ISSN: 0004-0975
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363


6. ARION-A JOURNAL OF HUMANITIES AND THE CLASSICS
Tri-annual ISSN: 0095-5809
BOSTON UNIV, ARION-JNL OF HUMANITIES CLASS 745 COMMONWEALTH AVE SUBSCRIPTION DEPT, BOSTON, USA, MA, 02215


7. ATENE E ROMA-NUOVA SERIE SECONDA
Semiannual ISSN: 0004-6493
CASA EDITRICE F LE MONNIER, MONDADORI EDUCATION SPA. VIALE M FANTI 53, FIRENZE, ITALY, 50137


8. ATHENAEUM-STUDI PERIODICI DI LETTERATURA E STORIA DELL ANTICHITA
Semiannual ISSN: 0004-6574
NEW PRESS SNC, VIA CARSO, 18-20, COMO, ITALY, 22100


9. CAMBRIDGE CLASSICAL JOURNAL
Annual ISSN: 1750-2705
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU


10. CLASSICAL ANTIQUITY
Semiannual ISSN: 0278-6656
UNIV CALIFORNIA PRESS, 155 GRAND AVE, SUITE 400, OAKLAND. USA, CA, 94612-3758


11. CLASSICAL BULLETIN
Semiannual ISSN: 0009-8337
XAVIER UNIV DEPT CLASSICS, 3800 VICTORY PKWY, ML 5181, CINCINNATI, USA, OH, 45207


12. CLASSICAL JOURNAL
Quarterly ISSN: 0009-8353
CLASSICAL ASSOC MIDDLE WEST SOUTH, INC, PO BOX 5005, RANDOLPH-MACON COLL, ASHLAND, USA, VA, 23005-5505


13. CLASSICAL PHILOLOGY
Quarterly ISSN: 0009-837X
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954


14. CLASSICAL QUARTERLY
Semiannual ISSN: 0009-8388
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU


15. CLASSICAL RECEPTIONS JOURNAL
Semiannual ISSN: 1759-5134
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP


16. CLASSICAL REVIEW
Semiannual ISSN: 0009-840X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU


17. CLASSICAL WORLD
Quarterly ISSN: 0009-8418
CLASSICAL ASSOC ATLANTIC STATES, UNIV SCIENCES PHILADELPHIA, DEPT HUMANITIES, 600 SOUTH 43RD STREET, PHILADELPHIA, USA, PA, 19104-4495


18. EIKASMOS-QUADERNI BOLOGNESI DI FILOLOGIA CLASSICA
Annual ISSN: 1121-8819
PATRON EDITORE S R L, VIA BADINI 12, QUARTO INFERIORE, BOLOGNA, ITALY, 00000


19. EMERITA
Semiannual ISSN: 0013-6662
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, VITRUVIO 8, MADRID, SPAIN, 28006

20. ETUDES CLASSIQUES
Tri-annual ISSN: 0014-200X
SOC ETUDES CLASSIQUES, 61 RUE DE BRUXELLES, NAMUR, BELGIUM, B-5000


21. EUPHROSYNE-REVISTA DE FILOLOGIA CLASSICA
Annual ISSN: 0870-0133
UNIV LISBOA, FAC LETTERS, CENTRO ESTUDOS CLASSICOS, ALAMEDA UNIV, LISBOA, PORTUGAL, 1600-214

22. GLOTTA-ZEITSCHRIFT FUR GRIECHISCHE UND LATEINISCHE SPRACHE
Semiannual ISSN: 0017-1298
VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,, GOTTINGEN, GERMANY, D-37073


23. GNOMON-KRITISCHE ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE KLASSISCHE ALTERTUMSWISSENSCHAFT
Bimonthly ISSN: 0017-1417
C H BECKSCHE, VERLAGSBUCHHANDLUNG WILHELMSTRASSE 9, MUNICH 40, GERMANY, W-8000


24. GREECE & ROME
Semiannual ISSN: 0017-3835
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU


25. GREEK ROMAN AND BYZANTINE STUDIES
Quarterly ISSN: 0017-3916
DUKE UNIV, GRBS BOX 4715, DUKE STATION, DURHAM, USA, NC, 27706


26. GYMNASIUM
Bimonthly ISSN: 0342-5231
UNIVERSITATSVERLAG C WINTER HEIDELBERG GMBH, POSTFACH 10 61 40, HEIDELBERG, GERMANY, D-69051


27. HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY
Annual ISSN: 0073-0688
HARVARD UNIV PRESS, 79 GARDEN ST, CAMBRIDGE, USA, MA, 02138

28. HELIOS
Semiannual ISSN: 0160-0923
TEXAS TECH UNIV PRESS, 2903 FOURTH STREET, SUITE 201, BOX 41037, LUBBOCK, USA, TX, 79409-1037


29. HERMES-ZEITSCHRIFT FUR KLASSISCHE PHILOLOGIE
Quarterly ISSN: 0018-0777
FRANZ STEINER VERLAG GMBH, BIRKENWALDSTRABE 44, STUTTGART, GERMANY, D-70191


30. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CLASSICAL TRADITION
Quarterly ISSN: 1073-0508
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ


31. JOURNAL OF HELLENIC STUDIES
Annual ISSN: 0075-4269
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473


32. JOURNAL OF ROMAN STUDIES
Annual ISSN: 0075-4358
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU


33. LATOMUS
Quarterly ISSN: 0023-8856
SOC ETUD LATINES BRUXELLES, 18 AVENUE VAN CUTSEM, TOURNAI, BELGIUM, B-7500


34. LISTY FILOLOGICKE
Semiannual ISSN: 0024-4457
INST CLASSICAL STUD ACAD SCI CZECH REPUBLIC, NA FLORENCI 3, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC, CZ-110 00

35. MAIA-RIVISTA DI LETTERATURE CLASSICHE
Tri-annual ISSN: 0025-0538
CAPPELLI EDITORE, VIA FARINI 14, BOLOGNA, ITALY, 40124 BO


36. MATERIALI E DISCUSSIONI PER L ANALISI DEI TESTI CLASSICI
Semiannual ISSN: 0392-6338
FABRIZIO SERRA EDITORE, PO BOX NO,1, SUCC NO. 8, PISA, ITALY, I-56123


37. MNEMOSYNE
Bimonthly ISSN: 0026-7074
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA


38. PHILOLOGUS
Semiannual ISSN: 0031-7985
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785


39. PHOENIX-THE JOURNAL OF THE CLASSICAL ASSOCIATION OF CANADA
Semiannual ISSN: 0031-8299
CLASSICAL ASSOC CANADA, TRINITY COLLEGE, TORONTO, CANADA, ONTARIO, M5S 1H8


40. POLIS
Semiannual ISSN: 0142-257X
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA

41. QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA
Tri-annual ISSN: 0033-4987
ACCADEMIA EDITORIALE PISA-ROMA, VIA BETTOLO 6, ROMA, ITALY, 00195


42. RAMUS-CRITICAL STUDIES IN GREEK AND ROMAN LITERATURE
Semiannual ISSN: 0048-671X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU


43. REVUE DE PHILOLOGIE DE LITTERATURE ET D HISTOIRE ANCIENNES
Semiannual ISSN: 0035-1652
EDITIONS KLINCKSIECK, 11 RUE DE LILLE, PARIS, FRANCE, 75007


44. RIVISTA DI FILOLOGIA E DI ISTRUZIONE CLASSICA
Semiannual ISSN: 0035-6220
LOESCHER EDITORE, VIA VITTORIO AMEDEO II, 18, TORINO, ITALY, 10121


45. RIVISTA STORICA DELL ANTICHITA
Annual ISSN: 0300-340X
PATRON EDITORE S R L, VIA BADINI 12, QUARTO INFERIORE, BOLOGNA, ITALY, 00000


46. SYMBOLAE OSLOENSES
Annual ISSN: 0039-7679
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

47. SYNTHESIS-LA PLATA
Annual ISSN: 0328-1205
UNIV NAC PLATA, FAC HUMANIDADES & CIENCIAS EDUC, CALLE 48 E-6 & 7,PISO 5, OF 517, LA PLATA, ARGENTINA, BUENOS AIRES, 1900

48. TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION
Semiannual ISSN: 0360-5949
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363

4017
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما