X

پست های ویژه دانشیار

عنوان پایان نامه های رشته روانشناسی

عنوان پایان نامه های رشته روانشناسی

 

در بخش پایان نامه های دانشیار آموزش های مختلفی ارائه شده است (ازمنو بالای سایت برروی پایان نامه کلیک کنید).

دانشجویان با استفاده از این آموزش ها می توانند "به متن کامل پایان نامه ها" دسترسی داشته باشند. همچنین می توانند "موضوعات جدید" رشته خود را بیابند و مورد بررسی قرار دهند و "بهترین موضوع" را انتخاب کنند.

در بخش "پایان نامه" کلیه اطلاعات لازم درخصوص نگارش پایان نامه ارائه شده است. این اطلاعات کمک می کند تا دانشجویان بتوانند به بهترین شکل پایان نامه خود را بنویسند و از آن "مقاله ISI" استخراج نمایند و از دانشگاه های برتر جهان پذیرش بگیرند.


 

 • اثر بخشي آموزش برنامه مداخله تركيبي شناختي رفتاري و مهارتهاي زندگي بر كاهش استرس دانش آموزان تيز هوش دبيرستان شهر تهران
 • اثربخشي آموزش دقت بر توانائي ديكته نويسي دانش آموزان دورة ابتدائي داراي اختلال يادگيري در شهر اصفهان
 • اثربخشي آموزش نگرش مذهبي برسلامت روان دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
 • بررسي اثر بخشي اجتماع درمان‌مدار بر نيمرخ رواني سوء مصرف كنندگان مواد در اصفهان
 • بررسي اثر بخشي درمان شناختي-رفتاري و آموزش آرامسازي بر كاهش گرايش به مصرف سيگار در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
 • بررسي اثربخشي آموزش بازسازي شناختي بر كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش‌آموزان پسر شهر همدان
 • بررسي اثربخشي آموزش شيوه حل مسأله گروهي بر مهارت¬هاي اجتماعي دانش‌آموزان آسيب ديده بينايي مركز ابابصير اصفهان
 • بررسي اثربخشي اميددرماني گروهي بر افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
 • بررسي تأثير آموزش بازسازي شناختي، مسئله گشايي و گفتگوي شخصي هدايت شده بر كاهش افسردگي
 • بررسي تأثير آموزش رفتاري- ارتباطي بر تعارضات زناشويي زوجين مراجعه‌كننده به مركز مشاوره‌ نيروي انتظامي استان يزد
 • بررسي تاثير آموزش رفتاري والدين ودارو درماني بر ميزان علائم بيش فعالي كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه / بيش فعال
 • بررسي تأثير آموزش شناختي بر منبع كنترل،انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهين شهر
 • بررسي تأثير آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي بر افزايش خود ابرازي فرزندان شاهد شهرستان تبريز
 • بررسي تاثير تئاتردرماني بر کاهش افسردگي و اضطراب جانبازان 70 % به بالا در شهر اصفهان
 • بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگيهاي رواني آنان در پرسشنامه SCL 90
 • بررسي تأثير شيوه آموزش خودآموزي بر عملكرد حل مسأله و ميزان توجه
 • بررسي تحولي رابطه شناخت اجتماعي با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهدکودکي، پيش دبستاني و کلاس دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان
 • بررسي تقليد تاخيري ( يادآوري دراز مدت )در كودكان 21-14 ماهه.
 • بررسي رابطة بين هويت و خلاقيت در ميان دانشجويان سال اول دانشگاه تبريز
 • بررسي رابطة‌ بين ويژگيهاي شخصيتي مادر با انگيزش پيشرفت و تأثير آن بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دورة راهنمايي شهرستان اصفهان
 • بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبرهاي يادگيري خود تنظيمي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهر اصفهان
 • بررسي رابطه بين ادراك سروصدا با عواطف ، سرزندگي و فشار رواني در كاركنان مشاغل اداري و صنعتي مجتمع فولاد مباركه
 • بررسي رابطه بين ارزشها وسلامت روان در مقطع سني 18 تا 30 سال
 • بررسي رابطه بين خلاقيت و شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
 • بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و روشهاي مقابله بااسترس در دانشجويان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه بين شادكامي با سرزندگي، جزميت- انعطاف پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي در مردم شهر اصفهان
 • بررسي رابطه بين فشار رواني مادر در دوران بارداري و پيامدهاي تولد در كودك
 • بررسي رابطه بين متعلقات مهم، نظام ارزشي و نگرشهاي خريد كردن دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه بين منبع كنترل وخلاقيت ميان دانشجويان سال اول دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه بين نظام ارزشي و خلاقيت در دانشجويان سال اول دوره روزانه دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه بين نيازهاي شخصيتي، ارزشها و رغبتهاي شغلي با تکيه گاههاي مسير شغلي در کارکنان بخشهاي اداري، مهندسي و اجراي طرحهاي شرکت ملي گاز ايران
 • بررسي رابطه بين نيمرخ رواني و متغيرهاي جامعه شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 • بررسي رابطه بين هيجان خواهي و رضايت زناشويي خانواده هاي شهرستان اراك
 • بررسي رابطه خشنوري شغلي، استرس شغلي،جهت گيري هاي کاري و درگيري به کار با سبک هاي دلبستگي بزرگسالي در بين پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهر اصفهان.
 • بررسي رابطه سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان
 • بررسي رابطه سبك شناختي استقلال وابستگي ميداني با خلاقيت در دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان
 • بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزشان دوره پيش دانشگاهي شهر يزد.
 • بررسي رابطه فردگرايي اقتصادي و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت-كنندگان نهمين انتخابات رياست جمهوري ايران در اصفهان
 • بررسي رابطه كانون كنترل با سازگاري زناشويي همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبيران) شهرستان شيراز
 • بررسي رابطه گرايش به روان گسستگي، استقلال- وابستگي ميداني و خلاقيت (تداعي لغات) در دانشجويان روزانه دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه ميزان فشار رواني والدين كودكان عقب ماندة ذهني با شدت عقب ماندگي ، جنسيت وسن كودك ووضعيت اقتصادي وميزان تحصيلات والدين
 • بررسي رابطه وزن هنگام تولد ورشد شناختي–اجتماعي كودكان 6-5 ساله
 • بررسي رابـطه ي بين لذت جسماني و هيجان طلبي با سلامت ذهن دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • بررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي پسران نوجوان (14 تا 18 سال) بزهكار و عادي در شهر اصفهان
 • بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي رواني ـ اجتماعي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهري و عشايري شهرستان شيراز
 • بررسي ميزان تأثير آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن بر بهبودي درك مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم ابتدايي شهر ارسنجان
 • بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز ورابطه آن با برخي متغيرهاي روانشناختي و جمعيت شناختي
 • بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني در شهر اصفهان.
 • بررسي نگهداري توجه و عملكردهاي اجرايي در بيماران اسکيزوفرنياي پارانوييد، آشفته و افراد بهنجار
 • بررسي و مقايسه حالات افسردگي ،اضطراب و خصومت دانش آموزان شاهد و غير شاهد18 – 14 ساله با توجه به ويژگيهاي دموگرافيك از قبيل سن ، شغل و تحصيلات مادردر شهرستان كرمانشاه
 • بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني ( استرس)منابع فشار رواني و رابطه آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان مدارس ابتدايي عادي و استثنائي شهرستان اصفهان
 • بررسي و مقايسه نيمرخ رواني مادران كودكان عقب مانده ذهني، مصروع و تالاسميك با مادران كودكان عادي
 • بررسي وجود سوگيري به نفع خود، در پيش بيني موفقيت ازدواج با توجه به ويژگي هاي جور/ ناجور و قضاوت خوشبينانه، در دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو،‌ بر حل مسأله در دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • تاثير آموزش آرامسازي عضلاني در كاهش اضطراب مادران و عملكرد تحصيلي فرزندان در دوره ابتدائي
 • تأثير آموزش گروهي عزت نفس برخورد پنداري دانش آموزان شاهد و غير شاهد مقطع راهنمايي شهر اصفهان
 • تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي و بهبود روابط با همگنان دركودكان پسر مبتلا به اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي مقطع ابتدائي
 • تأثير ايجاد تعهد، افزايش تدريجي تعهد و پسخوراند خبري بر ميزان صرفه جويي برق مشتركين خانگي شهر اصفهان
 • تاثير روش آموزش چند حسي اورتون براختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي
 • تعيين و بررسي رابطه بين ويژگيهاي مركزي و پيراموني عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل در دانشگاه اصفهان
 • رابطة بين درون گرايي – برون گرايي و منبع كنترل با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان تهران
 • رابطه بين ادراك سر و صدا و رضايت شغلي با ناهنجاريهاي رفتاري کارکنان در محيط كار شرکت ذوب آهن اصفهان
 • رابطه بين عملكرد خانواده و پايگاه هويت دانش ‌آموزان دختر دوره دبيرستان شهر اصفهان
 • رابطه سطوح تحول اخلاقي و رويکردها به عدالت اجتماعي در ميان دانش آموزان متوسطه و دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد شهر اصفهان
 • رابطه هوش هيجاني، منبع کنترل و متغيرهاي جمعيت شناختي با ميزان بي ثباتي ازدواج در زوجين شهر اصفهان
 • رابطه‌ي پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک رهبري با بهره‌وري خدمات آموزشي مديران مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي شهرستان اسلام آباد غرب.
 • رابطه‌ي سازه‌هاي پنج عاملي شخصيت با تعهد سازماني در معلمان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر اسلام‌آباد غرب
 • مقايسة وضعيت رواني اجتماعي دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه اصفهان
 • مقايسه رشد اجتماعي وويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر ( شاهد، ايتام معمولي ) با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستانهاي شهركرد
 • مقايسه رفتار آزاررساني – آزارپذيري در دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع راهنمايي شهر شيراز و بررسي برخي از عوامل شخصي و خانوادگي مؤثر در اين رفتار
 • مقايسه ميزان پرخاشگري بين آزادگان و ساير رزمندگان ايراني
 • مقايسه ميزان تاثير بدرفتاري والدين در دوران کودکي براضطراب و افسردگي بيماران سرپائي مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهراصفهان و افراد عادي
 • مقايسه ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير، معلول جسمي – حركتي و والدين كودكان عادي شهر اصفهان در گستره سني 15-7
 • مقايسه نيمرخ رواني همسران جانبازا، مبتلا به PTSD باهمسران جانبازان غير مبتلا به PTSD در استان چهارمحال وبختيار ي با استفاده از پرسشنامة SCL-90-R
 • نقش عوامل عاطفي و شناختي در رفتار ضد توليد کارکنان در يک شرکت صنعتي
 • هنجار يابي ، پايايي و روائي مقياس خوش بيني در شهر اصفهان
 • هنجاريابي پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي در بين دانشجويان و دانش‌آموزان دبيرستان شهر اصفهان
 • هنجاريابي پرسشنامه 90 سوالي تشخيص وضعيت رواني – فرم تجديد نظر شده (SCL-90-R) در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زرين شهر
 • هنجاريابي عاطفه مثبت و منفي و اعتباريابي همزمان آن با مقياس سلامت ذهن و سرزندگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • هنجاريابي و اعتبار يابي مقياس هاي همدلي و رفتار مدني- سازماني
 • هنجاريابي و بررسي اعتبار وروايي پرسشنامه شخصيتي آيزنک(EPQ) و اهميت آن در تمايز و پيش بيني عضـويت گروهـي دانـش آمـوزان 18-14 ساله عادي و مشکل دار شهرستان اردبيل.
 • هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسشنامه استرس شغلي و منابع آن در بين كاركنان شهر اصفهان.
 • وابستگي واستقلال ميدان ادراكي در ورزشكاران ماهر ونيمه ماهر ودر مقايسه با افراد عادي
Print
4660 رتبه بندی این مطلب:
4/1

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر
 • دکتر طالبی

  چاپ مقالات خود را به گروه قوی دانشيار سپردم و خوشبختانه جواب اعتماد عاقلانه ام را گرفتم. گروه دانشيار گروهی بسيار تخصصی و قوی و كاملا امانت دار است.همكاری من برای آينده مستدام است.

 • دکتر خرمدل

  بنده با موسسات زیادی همکاری داشته ام اما تیم دانشیار از لحاظ سرعت پاسخگویی، رعایت امانت و کیفیت علمی در ارائه خدمات بهترین است. دقت نظر شما در رعایت اصولی اخلاقی در نشر مقالات و کتب علمی نیز قابل ستایش است. شما یک تیم حرفه ای و البته قابل اعتماد هستید.

 • دکتر حیدری

  در طول فعالیت در زمینه چاپ کتاب و مقاله، ترجمه و نیز مشاوره در زمینه انتخاب ژورنا‌ل‌ها و چاپ مقالات علمی، با گروه‌های پژوهشی زیادی همکاری داشته ام. براساس تجربه و شناخت، دانشیار را کاملترین، به روزترین، و متعهدترین گروه پژوهشی می‌دانم.

 • دکتر طلایی

  در سال 1391 مقالات خود را به دانشیار سپردیم. مقالات ما در مجلات معتبر آی اس آی چاپ شد. طی این چند سال از خدمات دیگر دانشیار نیز بهره بردیم و همکاری ما تا به امروز ادامه دارد. گروه دانشیار را حرفه ای، صادق، دلسوز و متعهد دیدیم. گروهی که "قابل اعتماد" است.

درباره دانشیار

سال 1390 را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

دی ان ان