پست های ویژه دانشیار

موضوع پایان نامه روانشناسی

موضوع پایان نامه روانشناسی

 

انجام پایان نامه روانشناسی به صورت کامل و یا هر یک از فصل ها به صورت جداگانه جزء خدمات ارائه شده در دانشیار است. دانشجویان می توانند درخواست خود را در این زمینه در دانشیار ثبت نمایند. 

 • اثر بخشي آموزش برنامه مداخله تركيبي شناختي رفتاري و مهارتهاي زندگي بر كاهش استرس دانش آموزان تيز هوش دبيرستان شهر تهران
 • اثربخشي آموزش دقت بر توانائي ديكته نويسي دانش آموزان دورة ابتدائي داراي اختلال يادگيري در شهر اصفهان
 • اثربخشي آموزش نگرش مذهبي برسلامت روان دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
 • بررسي اثر بخشي اجتماع درمان‌مدار بر نيمرخ رواني سوء مصرف كنندگان مواد در اصفهان
 • بررسي اثر بخشي درمان شناختي-رفتاري و آموزش آرامسازي بر كاهش گرايش به مصرف سيگار در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
 • بررسي اثربخشي آموزش بازسازي شناختي بر كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش‌آموزان پسر شهر همدان
 • بررسي اثربخشي آموزش شيوه حل مسأله گروهي بر مهارت¬هاي اجتماعي دانش‌آموزان آسيب ديده بينايي مركز ابابصير اصفهان
 • بررسي اثربخشي اميددرماني گروهي بر افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
 • بررسي تأثير آموزش بازسازي شناختي، مسئله گشايي و گفتگوي شخصي هدايت شده بر كاهش افسردگي
 • بررسي تأثير آموزش رفتاري- ارتباطي بر تعارضات زناشويي زوجين مراجعه‌كننده به مركز مشاوره‌ نيروي انتظامي استان يزد
 • بررسي تاثير آموزش رفتاري والدين ودارو درماني بر ميزان علائم بيش فعالي كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه / بيش فعال
 • بررسي تأثير آموزش شناختي بر منبع كنترل،انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهين شهر
 • بررسي تأثير آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي بر افزايش خود ابرازي فرزندان شاهد شهرستان تبريز
 • بررسي تاثير تئاتردرماني بر کاهش افسردگي و اضطراب جانبازان 70 % به بالا در شهر اصفهان
 • بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگيهاي رواني آنان در پرسشنامه SCL 90
 • بررسي تأثير شيوه آموزش خودآموزي بر عملكرد حل مسأله و ميزان توجه
 • بررسي تحولي رابطه شناخت اجتماعي با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهدکودکي، پيش دبستاني و کلاس دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان
 • بررسي تقليد تاخيري ( يادآوري دراز مدت )در كودكان 21-14 ماهه.
 • بررسي رابطة بين هويت و خلاقيت در ميان دانشجويان سال اول دانشگاه تبريز
 • بررسي رابطة‌ بين ويژگيهاي شخصيتي مادر با انگيزش پيشرفت و تأثير آن بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دورة راهنمايي شهرستان اصفهان
 • بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبرهاي يادگيري خود تنظيمي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهر اصفهان
 • بررسي رابطه بين ادراك سروصدا با عواطف ، سرزندگي و فشار رواني در كاركنان مشاغل اداري و صنعتي مجتمع فولاد مباركه
 • بررسي رابطه بين ارزشها وسلامت روان در مقطع سني 18 تا 30 سال
 • بررسي رابطه بين خلاقيت و شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
 • بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و روشهاي مقابله بااسترس در دانشجويان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه بين شادكامي با سرزندگي، جزميت- انعطاف پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي در مردم شهر اصفهان
 • بررسي رابطه بين فشار رواني مادر در دوران بارداري و پيامدهاي تولد در كودك
 • بررسي رابطه بين متعلقات مهم، نظام ارزشي و نگرشهاي خريد كردن دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه بين منبع كنترل وخلاقيت ميان دانشجويان سال اول دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه بين نظام ارزشي و خلاقيت در دانشجويان سال اول دوره روزانه دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه بين نيازهاي شخصيتي، ارزشها و رغبتهاي شغلي با تکيه گاههاي مسير شغلي در کارکنان بخشهاي اداري، مهندسي و اجراي طرحهاي شرکت ملي گاز ايران
 • بررسي رابطه بين نيمرخ رواني و متغيرهاي جامعه شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 • بررسي رابطه بين هيجان خواهي و رضايت زناشويي خانواده هاي شهرستان اراك
 • بررسي رابطه خشنوري شغلي، استرس شغلي،جهت گيري هاي کاري و درگيري به کار با سبک هاي دلبستگي بزرگسالي در بين پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهر اصفهان.
 • بررسي رابطه سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان
 • بررسي رابطه سبك شناختي استقلال وابستگي ميداني با خلاقيت در دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان
 • بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزشان دوره پيش دانشگاهي شهر يزد.
 • بررسي رابطه فردگرايي اقتصادي و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت-كنندگان نهمين انتخابات رياست جمهوري ايران در اصفهان
 • بررسي رابطه كانون كنترل با سازگاري زناشويي همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبيران) شهرستان شيراز
 • بررسي رابطه گرايش به روان گسستگي، استقلال- وابستگي ميداني و خلاقيت (تداعي لغات) در دانشجويان روزانه دانشگاه اصفهان
 • بررسي رابطه ميزان فشار رواني والدين كودكان عقب ماندة ذهني با شدت عقب ماندگي ، جنسيت وسن كودك ووضعيت اقتصادي وميزان تحصيلات والدين
 • بررسي رابطه وزن هنگام تولد ورشد شناختي–اجتماعي كودكان 6-5 ساله
 • بررسي رابـطه ي بين لذت جسماني و هيجان طلبي با سلامت ذهن دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • بررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي پسران نوجوان (14 تا 18 سال) بزهكار و عادي در شهر اصفهان
 • بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي رواني ـ اجتماعي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهري و عشايري شهرستان شيراز
 • بررسي ميزان تأثير آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن بر بهبودي درك مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم ابتدايي شهر ارسنجان
 • بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز ورابطه آن با برخي متغيرهاي روانشناختي و جمعيت شناختي
 • بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني در شهر اصفهان.
 • بررسي نگهداري توجه و عملكردهاي اجرايي در بيماران اسکيزوفرنياي پارانوييد، آشفته و افراد بهنجار
 • بررسي و مقايسه حالات افسردگي ،اضطراب و خصومت دانش آموزان شاهد و غير شاهد18 – 14 ساله با توجه به ويژگيهاي دموگرافيك از قبيل سن ، شغل و تحصيلات مادردر شهرستان كرمانشاه
 • بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني ( استرس)منابع فشار رواني و رابطه آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان مدارس ابتدايي عادي و استثنائي شهرستان اصفهان
 • بررسي و مقايسه نيمرخ رواني مادران كودكان عقب مانده ذهني، مصروع و تالاسميك با مادران كودكان عادي
 • بررسي وجود سوگيري به نفع خود، در پيش بيني موفقيت ازدواج با توجه به ويژگي هاي جور/ ناجور و قضاوت خوشبينانه، در دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو،‌ بر حل مسأله در دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • تاثير آموزش آرامسازي عضلاني در كاهش اضطراب مادران و عملكرد تحصيلي فرزندان در دوره ابتدائي
 • تأثير آموزش گروهي عزت نفس برخورد پنداري دانش آموزان شاهد و غير شاهد مقطع راهنمايي شهر اصفهان
 • تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي و بهبود روابط با همگنان دركودكان پسر مبتلا به اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي مقطع ابتدائي
 • تأثير ايجاد تعهد، افزايش تدريجي تعهد و پسخوراند خبري بر ميزان صرفه جويي برق مشتركين خانگي شهر اصفهان
 • تاثير روش آموزش چند حسي اورتون براختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي
 • تعيين و بررسي رابطه بين ويژگيهاي مركزي و پيراموني عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل در دانشگاه اصفهان
 • رابطة بين درون گرايي – برون گرايي و منبع كنترل با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان تهران
 • رابطه بين ادراك سر و صدا و رضايت شغلي با ناهنجاريهاي رفتاري کارکنان در محيط كار شرکت ذوب آهن اصفهان
 • رابطه بين عملكرد خانواده و پايگاه هويت دانش ‌آموزان دختر دوره دبيرستان شهر اصفهان
 • رابطه سطوح تحول اخلاقي و رويکردها به عدالت اجتماعي در ميان دانش آموزان متوسطه و دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد شهر اصفهان
 • رابطه هوش هيجاني، منبع کنترل و متغيرهاي جمعيت شناختي با ميزان بي ثباتي ازدواج در زوجين شهر اصفهان
 • رابطه‌ي پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک رهبري با بهره‌وري خدمات آموزشي مديران مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي شهرستان اسلام آباد غرب.
 • رابطه‌ي سازه‌هاي پنج عاملي شخصيت با تعهد سازماني در معلمان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر اسلام‌آباد غرب
 • مقايسة وضعيت رواني اجتماعي دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه اصفهان
 • مقايسه رشد اجتماعي وويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر ( شاهد، ايتام معمولي ) با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستانهاي شهركرد
 • مقايسه رفتار آزاررساني – آزارپذيري در دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع راهنمايي شهر شيراز و بررسي برخي از عوامل شخصي و خانوادگي مؤثر در اين رفتار
 • مقايسه ميزان پرخاشگري بين آزادگان و ساير رزمندگان ايراني
 • مقايسه ميزان تاثير بدرفتاري والدين در دوران کودکي براضطراب و افسردگي بيماران سرپائي مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهراصفهان و افراد عادي
 • مقايسه ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير، معلول جسمي – حركتي و والدين كودكان عادي شهر اصفهان در گستره سني 15-7
 • مقايسه نيمرخ رواني همسران جانبازا، مبتلا به PTSD باهمسران جانبازان غير مبتلا به PTSD در استان چهارمحال وبختيار ي با استفاده از پرسشنامة SCL-90-R
 • نقش عوامل عاطفي و شناختي در رفتار ضد توليد کارکنان در يک شرکت صنعتي
 • هنجار يابي ، پايايي و روائي مقياس خوش بيني در شهر اصفهان
 • هنجاريابي پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي در بين دانشجويان و دانش‌آموزان دبيرستان شهر اصفهان
 • هنجاريابي پرسشنامه 90 سوالي تشخيص وضعيت رواني – فرم تجديد نظر شده (SCL-90-R) در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زرين شهر
 • هنجاريابي عاطفه مثبت و منفي و اعتباريابي همزمان آن با مقياس سلامت ذهن و سرزندگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
 • هنجاريابي و اعتبار يابي مقياس هاي همدلي و رفتار مدني- سازماني
 • هنجاريابي و بررسي اعتبار وروايي پرسشنامه شخصيتي آيزنک(EPQ) و اهميت آن در تمايز و پيش بيني عضـويت گروهـي دانـش آمـوزان 18-14 ساله عادي و مشکل دار شهرستان اردبيل.
 • هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسشنامه استرس شغلي و منابع آن در بين كاركنان شهر اصفهان.
 • وابستگي واستقلال ميدان ادراكي در ورزشكاران ماهر ونيمه ماهر ودر مقايسه با افراد عادي

 

14479
رتبه بندی این مطلب:
3.5

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما