پست های ویژه دانشیار

مجله ISI و Q1-Q4 رباتیک

لیست مجلات ISI رباتیک در این صفحه ارائه شده است.
این لیست براساس آخرین تغییرات لیست مجلات ISI رباتیک در پایگاه ISI می باشد.
جهت دریافت لیست مجلات ISI رباتیک (لیست کامل) می توانید با دانشیار تماس بگیرید.
همچنین در دانشیار خدمات چاپ مقاله در این مجلات ارائه می گردد.
اطلاعات بیشتر درخصوص خدمات دانشیار از منو بالای سایت، "بخش خدمات دانشیار" در دسترس است.

 

robotics

 advanced intelligent systems
publisher:
wiley , 111 river st, hoboken, usa, nj, 07030-5774
issn / eissn:
2640-4567

advanced robotics
publisher:
taylor & francis ltd , 2-4 park square, milton park, abingdon, england, oxon, ox14 4rn
issn / eissn:
0169-1864 / 1568-5535

 applied bionics and biomechanics
publisher:
hindawi ltd , adam house, 3rd flr, 1 fitzroy sq, london, england, w1t 5hf
issn / eissn:
1176-2322 / 1754-2103

autonomous robots
publisher:
springer , van godewijckstraat 30, dordrecht, netherlands, 3311 gz
issn / eissn:
0929-5593 / 1573-7527

bioinspiration & biomimetics
publisher:
iop publishing ltd , temple circus, temple way, bristol, england, bs1 6be
issn / eissn:
1748-3182 / 1748-3190

 frontiers in neurorobotics
publisher:
frontiers media sa , avenue du tribunal federal 34, lausanne, switzerland, ch-1015
issn / eissn:
1662-5218

ieee robotics and automation letters
publisher:
ieee-inst electrical electronics engineers inc , 445 hoes lane, piscataway, usa, nj, 08855-4141
issn / eissn:
2377-3766

ieee robotics & automation magazine
publisher:
ieee-inst electrical electronics engineers inc , 445 hoes lane, piscataway, usa, nj, 08855-4141
issn / eissn:
1070-9932 / 1558-223x

ieee transactions on cognitive and developmental systems
publisher:
ieee-inst electrical electronics engineers inc , 445 hoes lane, piscataway, usa, nj, 08855-4141
issn / eissn:
2379-8920 / 2379-8939

ieee transactions on robotics
publisher:
ieee-inst electrical electronics engineers inc , 445 hoes lane, piscataway, usa, nj, 08855-4141
issn / eissn:
1552-3098 / 1941-0468

 

 

1134
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما