پست های ویژه دانشیار

مجله ISI و Q1-Q4 علوم و مهندسی کامپیوتر

لیست مجلات ISI علوم و مهندسی کامپیوتر در این صفحه ارائه شده است.
این لیست براساس آخرین تغییرات لیست مجلات ISI علوم و مهندسی کامپیوتر در پایگاه ISI می باشد.
جهت دریافت لیست مجلات ISI علوم و مهندسی کامپیوتر (لیست کامل) می توانید با دانشیار تماس بگیرید.
همچنین در دانشیار خدمات چاپ مقاله در این مجلات ارائه می گردد.
اطلاعات بیشتر درخصوص خدمات دانشیار از منو بالای سایت، "بخش خدمات دانشیار" در دسترس است.

 

computer science & engineering

acm computing surveys
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0360-0300 / 1557-7341

acm journal on emerging technologies in computing systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1550-4832 / 1550-4840

acm transactions on algorithms
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1549-6325 / 1549-6333

acm transactions on applied perception
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1544-3558 / 1544-3965

acm transactions on architecture and code optimization
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1544-3566 / 1544-3973

acm transactions on computational logic
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1529-3785 / 1557-945x

acm transactions on computer-human interaction
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1073-0516 / 1557-7325

acm transactions on computer systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0734-2071 / 1557-7333

acm transactions on computing education
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1946-6226

acm transactions on database systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0362-5915 / 1557-4644

 

1572
رتبه بندی این مطلب:
5.0

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما