پست های ویژه دانشیار

مجله ISI و Q1-Q4 علم مواد و چند رشته ای

لیست مجلات ISI علم مواد و چند رشته ای در این صفحه ارائه شده است.
این لیست براساس آخرین تغییرات لیست مجلات ISI علم مواد و چند رشته ای در پایگاه ISI می باشد.
جهت دریافت لیست مجلات ISI علم مواد و چند رشته ای (لیست کامل) می توانید با دانشیار تماس بگیرید.
همچنین در دانشیار خدمات چاپ مقاله در این مجلات ارائه می گردد.
اطلاعات بیشتر درخصوص خدمات دانشیار از منو بالای سایت، "بخش خدمات دانشیار" در دسترس است.

 

materials science, multidisciplinary

2d materials
publisher:
iop publishing ltd , temple circus, temple way, bristol, england, bs1 6be
issn / eissn:
2053-1583

3d printing and additive manufacturing
publisher:
mary ann liebert, inc , 140 huguenot street, 3rd fl, new rochelle, usa, ny, 10801
issn / eissn:
2329-7662 / 2329-7670

aci materials journal
publisher:
amer concrete inst , 38800 country club dr, farmington hills, usa, mi, 48331
issn / eissn:
0889-325x / 1944-737x

aci structural journal
publisher:
amer concrete inst , 38800 country club dr, farmington hills, usa, mi, 48331
issn / eissn:
0889-3241 / 1944-7361

acs applied electronic materials
publisher:
amer chemical soc , 1155 16th st, nw, washington, usa, dc, 20036
issn / eissn:
2637-6113

acs applied energy materials
publisher:
amer chemical soc , 1155 16th st, nw, washington, usa, dc, 20036
issn / eissn:
2574-0962

acs applied materials & interfaces
publisher:
amer chemical soc , 1155 16th st, nw, washington, usa, dc, 20036
issn / eissn:
1944-8244 / 1944-8252

acs applied nano materials
publisher:
amer chemical soc , 1155 16th st, nw, washington, usa, dc, 20036
issn / eissn:
2574-0970

acs applied polymer materials
publisher:
amer chemical soc , 1155 16th st, nw, washington, usa, dc, 20036
issn / eissn:
2637-6105

acs energy letters
publisher:
amer chemical soc , 1155 16th st, nw, washington, usa, dc, 20036
issn / eissn:
2380-8195

 

961
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما