پست های ویژه دانشیار

مجله ISI و Q1-Q4 مهندسی نرم افزار

لیست مجلات ISI مهندسی نرم افزار در این صفحه ارائه شده است.
این لیست براساس آخرین تغییرات لیست مجلات ISI مهندسی نرم افزار در پایگاه ISI می باشد.
جهت دریافت لیست مجلات ISI مهندسی نرم افزار (لیست کامل) می توانید با دانشیار تماس بگیرید.
همچنین در دانشیار خدمات چاپ مقاله در این مجلات ارائه می گردد.
اطلاعات بیشتر درخصوص خدمات دانشیار از منو بالای سایت، "بخش خدمات دانشیار" در دسترس است.

 

computer science, software engineering


acm transactions on applied perception
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1544-3558 / 1544-3965

acm transactions on database systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0362-5915 / 1557-4644

acm transactions on design automation of electronic systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1084-4309 / 1557-7309

acm transactions on embedded computing systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1539-9087 / 1558-3465

acm transactions on graphics
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0730-0301 / 1557-7368

acm transactions on internet technology
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1533-5399 / 1557-6051

acm transactions on knowledge discovery from data
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1556-4681 / 1556-472x

acm transactions on mathematical software
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0098-3500 / 1557-7295

acm transactions on multimedia computing communications and applications
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1551-6857 / 1551-6865

acm transactions on programming languages and systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0164-0925 / 1558-4593

 

1325
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما