X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

مجله ISI و Q1-Q4 مهندسی نرم افزار

لیست مجلات ISI مهندسی نرم افزار در این صفحه ارائه شده است.
این لیست براساس آخرین تغییرات لیست مجلات ISI مهندسی نرم افزار در پایگاه ISI می باشد.
جهت دریافت لیست مجلات ISI مهندسی نرم افزار (لیست کامل) می توانید با دانشیار تماس بگیرید.
همچنین در دانشیار خدمات چاپ مقاله در این مجلات ارائه می گردد.
اطلاعات بیشتر درخصوص خدمات دانشیار از منو بالای سایت، "بخش خدمات دانشیار" در دسترس است.

 

computer science, software engineering


acm transactions on applied perception
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1544-3558 / 1544-3965

acm transactions on database systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0362-5915 / 1557-4644

acm transactions on design automation of electronic systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1084-4309 / 1557-7309

acm transactions on embedded computing systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1539-9087 / 1558-3465

acm transactions on graphics
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0730-0301 / 1557-7368

acm transactions on internet technology
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1533-5399 / 1557-6051

acm transactions on knowledge discovery from data
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1556-4681 / 1556-472x

acm transactions on mathematical software
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0098-3500 / 1557-7295

acm transactions on multimedia computing communications and applications
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
1551-6857 / 1551-6865

acm transactions on programming languages and systems
publisher:
assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701
issn / eissn:
0164-0925 / 1558-4593

 

Print
223 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

می توانید درخواست خود را از طریق اینستاگرام به دانشیار بفرستید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید. 

 دانشیار دانشیار

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان