X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

مجلات ISI علوم کامپیوتر

لیست مجلات ISI علوم کامپیوتر در این صفحه ارائه شده است.
این لیست براساس آخرین تغییرات لیست مجلات ISI علوم کامپیوتر در پایگاه ISI می باشد.
جهت دریافت لیست مجلات ISI علوم کامپیوتر (لیست کامل) می توانید با دانشیار تماس بگیرید.
همچنین در دانشیار خدمات چاپ مقاله در این مجلات ارائه می گردد.
اطلاعات بیشتر درخصوص خدمات دانشیار از منو بالای سایت، "بخش خدمات دانشیار" در دسترس است.

 

computer science

 

acm computing surveys

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

0360-0300 / 1557-7341

 

acm journal on computing and cultural heritage

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

1556-4673 / 1556-4711

 

acm journal on emerging technologies in computing systems

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

1550-4832 / 1550-4840

 

acm sigcomm computer communication review

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

0146-4833 / 1943-5819

 

acm transactions on algorithms

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

1549-6325 / 1549-6333

 

acm transactions on applied perception

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

1544-3558 / 1544-3965

 

acm transactions on architecture and code optimization

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

1544-3566 / 1544-3973

 

acm transactions on asian and low-resource language information processing

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

2375-4699 / 2375-4702

 

acm transactions on autonomous and adaptive systems

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

1556-4665 / 1556-4703

 

acm transactions on computational logic

publisher:

assoc computing machinery , 2 penn plaza, ste 701, new york, usa, ny, 10121-0701

issn / eissn:

1529-3785 / 1557-945x

 

Print
209 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

می توانید درخواست خود را از طریق اینستاگرام به دانشیار بفرستید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید. 

 دانشیار دانشیار

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان