X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

تاریخ آزمون های سطح B2 گوته در استانبول آنکارا و ازمیر

تاریخ آزمون های سطح B2 گوته در استانبول آنکارا و ازمیر

در این صفحه تاریخ های برگزاری و ثبت نام آزمون زبان آلمانی (گوته) در ترکیه ارائه شده است. داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب شهر و تاریخ اقدام نمایند. 

 

 

 

Print
102 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان