X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

راه های ارتباطی با دانشیار

تاریخ آزمون های سطح B1 گوته در استانبول آنکارا و ازمیر

تاریخ آزمون های سطح B1 گوته در استانبول آنکارا و ازمیر

در این صفحه تاریخ های برگزاری و ثبت نام آزمون زبان آلمانی (گوته) در ترکیه ارائه شده است. داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب شهر و تاریخ اقدام نمایند.

 

Print
68 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان