X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

شیوه استناددهی به روش APA

شیوه استناددهی به روش APA

استناددهی به روش APA

مقدمه

نگارش هر اثر علمي مستلزم مطالعه و بررسي آثار مرتبط است. ارجاع به منابع مورد استفاده در شكل گيري اثر، هم باعث اعتبار بخشي به اثر تاليفي يا تحقيقي مي شود و هم جلوه اي از امانت داري مولف را به نمايش مي¬گذارد. فهرست منابع مورد استناد، راهكار مناسبي براي هدايت مخاطبان به سرچشمه اصلي انديشه¬ها، يافته¬ها و داده¬هاي ارائه شده در متن است. ضروري است كه استناد ها به شيوه اي منظم و استاندارد كه شيوه استناد (Bibliographic Styles) ناميده ميشوند مرتب گردند.

    شيوه¬هاي استناد رويكرد هاي استانداردي براي استناد به منابعي هستند كه مولف در تدوين اثر خود از آن ها بهره گرفته است. اين شيوه ها راهكارهايي را براي استناد به منابع در داخل متن و همين طور فهرست منابع و مآخذ ارائه مي دهند. شیوه های استناد قوانینی برای حروف چینی، املاء، استفاده از حروف درشت و کوچک، نقطه گذاری و مواردی از این دست هستند.  

شیوه¬نامه «ای. پی. ای» یکی از مهم ترین شیوه¬نامه¬ها در نظامهای استنادی است در حوزه¬های علوم اجتماعی استفاده میشود. آنچه در این دستنامه به صورت مختصر، ارائه می¬شود شیوه استناد به منابع مختلف به روش «ای. پی. ای» است. که هم اینک ویرایش ششم این دستنامه منتشر شده است که از طریق وب سایت این شیوه نامه به نشانی زیر قابل دسترس است:

http://www.apastyle.org

به طور کلی، ساختار کلی استناد دهی به روش APA از روش زیر تبعیت می کند.

آموزش رفرنس نویسی به روش APA

 

Print
4978 رتبه بندی این مطلب:
5/0
دی ان ان