لیست های ویژه دانشیار

لیست تفکیک شده مجلات ISI

لیست مجلات ISI کار اجتماعی

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - SOCIAL WORK - JOURNAL LIST

در دانشیار آموزش های تخصصی در خصوص "شیوه انتخاب مجلات" و "شیوه بررسی اعتبار مجلات" ارائه شده است. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش "ارسال مقالات علمی" شیوه ارسال مقاله را به مجلات ISI بیاموزید. مفاهیم و اصطلاحات اولیه درخصوص ISI نیز در بخش "تعریف ها و تکنیک ها" آموزش داده شده است، که از پست های این بخش می توان به "آیا مجله انتخابی من ISI است؟" و Impact Factor و  "نگارش مقالات علمی با معیارهای ISI" اشاره کرد.

در صورتیکه بخواهید مقاله شما توسط دانشیار در یکی از مجلات نمایه شده در این لیست چاپ شود به بخش "چاپ مقالات علمی / ISI "مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که "آخرین اخبار" و "لیست های ویژه" فقط در کانال تلگرام دانشیار ارائه می گردد. به ما بپیوندید. آی دی: danrc@ لینک: https://t.me/danrc


SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - SOCIAL WORK - JOURNAL LIST
Total journals: 41

1. ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 0364-3107
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD. 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2. AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND SOCIAL WORK
Irregular ISSN: 0886-1099
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0091-0562
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 0002-9432
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Social Sciences Citation Index
 4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0218-5385
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
6. AUSTRALIAN JOURNAL OF GUIDANCE AND COUNSELLING
Semiannual ISSN: 1037-2911
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
 1. Social Sciences Citation Index
7. AUSTRALIAN SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 0312-407X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
8. BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 0045-3102
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
9. CHILD & FAMILY SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 1356-7500
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN. USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
10. CHILD ABUSE & NEGLECT
Monthly ISSN: 0145-2134
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
11. CHILD ABUSE REVIEW
Bimonthly ISSN: 0952-9136
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
12. CHILD MALTREATMENT
Quarterly ISSN: 1077-5595
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
13. CHILD WELFARE
Bimonthly ISSN: 0009-4021
CHILD WELFARE LEAGUE AMER INC, 2345 CRYSTAL DR, STE 250, ARLINGTON, USA, VA, 22202
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
14. CHILDREN & SOCIETY
Bimonthly ISSN: 0951-0605
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
15. CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW
Monthly ISSN: 0190-7409
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
16. CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL
Quarterly ISSN: 0091-1674
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
17. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 1369-1457
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
18. FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF CONTEMPORARY SOCIAL SERVICES
Quarterly ISSN: 1044-3894
ALLIANCE CHILDREN & FAMILIES, 11700 WEST LAKE PARK DRIVE, MILWAUKEE, USA, WI, 53224
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
19. FAMILY RELATIONS
Bimonthly ISSN: 0197-6664
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
20. HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY
Bimonthly ISSN: 0966-0410
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
21. HEALTH & SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 0360-7283
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
22. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE
Quarterly ISSN: 1369-6866
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
23. INTERNATIONAL SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 0020-8728
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
24. JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0090-4392
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
25. JOURNAL OF SOCIAL POLICY
Quarterly ISSN: 0047-2794
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
26. JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0148-8376
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
27. JOURNAL OF SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 1468-0173
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
28. JOURNAL OF SOCIAL WORK EDUCATION
Quarterly ISSN: 1043-7797
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
29. JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICE
Quarterly ISSN: 0265-0533
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
30. LJETOPIS SOCIJALNOG RADA
Tri-annual ISSN: 1846-5412
UNIV ZAGREB FAC LAW DEPT SOCIAL WORK, NAZOROVA 51, ZAGREB, CROATIA, 10000
 1. Social Sciences Citation Index
31. QUALITATIVE SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 1473-3250
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
32. RESEARCH ON SOCIAL WORK PRACTICE
Bimonthly ISSN: 1049-7315
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
33. REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA
Quarterly ISSN: 1583-3410
EDITURA LUMEN, IASI, HOLT ROMANIA FCSSCF FILIALA, IASI STR BISTRITA, NR 7, BL B13, PARTER, AP 3, IASI, ROMANIA, 00000
 1. Social Sciences Citation Index
34. SMITH COLLEGE STUDIES IN SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 0037-7317
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
35. SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION
Bimonthly ISSN: 0144-5596
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
36. SOCIAL SERVICE REVIEW
Quarterly ISSN: 0037-7961
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
37. SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 0037-8046
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
38. SOCIAL WORK IN HEALTH CARE
Monthly ISSN: 0098-1389
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
39. SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH
Bimonthly ISSN: 1937-1918
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
40. SOCIAL WORK RESEARCH
Quarterly ISSN: 1070-5309
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
41. TRAUMA VIOLENCE & ABUSE
Quarterly ISSN: 1524-8380
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
مطلب قبلی لیست مجلات ISI جامعه شناسی
مطلب بعدی لیست مجلات ISI سوء مصرف مواد
چاپ
1595 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
 • نظرات:

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
جستجو در لیست های تفکیک شده
نشر دانشیار

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

ISC2 isc مخفف چیست27 JCR1 JCR چیست؟1 journal citation reports9 jrk چیست9 scopus چیست27 Thomson Reuters9 Thomson Reuters impact factor9 اچ ایندکس چیست؟9 اخبار1 اخلاق علمی1 از کجا بفهمیم یک ژورنال isi است9 ایمپکت پیچ9 ایمپکت چیست9 ایمپکت فاکتور چیست9 ایمپکت فاکتور خوب9 ایمپکت فاکتور خوب چند است9 ایمپکت فاکتور خوب چند است ؟9 ایمپکت فاکتور ژورنال9 ایمپکت فاکتور ژورنال های isi9 ایمپکت فاکتور مجلات isi9 ایمپکت فاکتور مجلات ایرانی9 ایمپکت فاکتور مجلات داخلی9 ایمپکت فاکتور مقاله9 بالاترین ایمپکت فاکتور9 بررسی isi بودن ژورنال9 بهترین ایمپکت فاکتور9 پایگاه JCR9 تامسون رويتر9 تامسون رویترز چیست9 تشخیص ISI بودن مقاله9 تفاوت ISI و ISC9 تفاوت JCR و ISI9 تفاوت اسکوپوس و ISI9 تقلب و تخلف1 جی سی آر چیست9 جی سی ار چیست؟9 چگونه مقاله isi بنویسیم27 دانلود رایگان مقاله isi با ترجمه9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی ایران18 رنج ایمپکت فاکتور9 ژورنال jcr چیست9 ژورنال های معتبر isi کامپیوتر9 ژورنالهای معتبر isi27 سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم27 سایت ایمپکت فاکتور9 سایت تامسون برای مجلات isi9 سایت تامسون مقالات9