لیست های ویژه دانشیار

لیست تفکیک شده مجلات ISI

لیست مجلات ISI منابع آب

SCIENCE CITATION INDEX - WATER RESOURCES - JOURNAL LIST

در دانشیار آموزش های تخصصی در خصوص "شیوه انتخاب مجلات" و "شیوه بررسی اعتبار مجلات" ارائه شده است. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش "ارسال مقالات علمی" شیوه ارسال مقاله را به مجلات ISI بیاموزید. مفاهیم و اصطلاحات اولیه درخصوص ISI نیز در بخش "تعریف ها و تکنیک ها" آموزش داده شده است، که از پست های این بخش می توان به "آیا مجله انتخابی من ISI است؟" و Impact Factor و  "نگارش مقالات علمی با معیارهای ISI" اشاره کرد.

در صورتیکه بخواهید مقاله شما توسط دانشیار در یکی از مجلات نمایه شده در این لیست چاپ شود به بخش "چاپ مقالات علمی / ISI "مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که "آخرین اخبار" و "لیست های ویژه" فقط در کانال تلگرام دانشیار ارائه می گردد. به ما بپیوندید. آی دی: danrc@ لینک: https://t.me/danrc


 

SCIENCE CITATION INDEX - WATER RESOURCES - JOURNAL LIST
Total journals: 30

1. ADVANCES IN WATER RESOURCES
Monthly ISSN: 0309-1708
ELSEVIER SCI LTD. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
Monthly ISSN: 0378-3774
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
3. AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS
Bimonthly ISSN: 1052-7613
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
 5. BIOSIS Previews
4. CATENA
Monthly ISSN: 0341-8162
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
5. DESALINATION
Semimonthly ISSN: 0011-9164
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
6. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
Semimonthly ISSN: 1866-6280
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
7. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
Monthly ISSN: 1520-4081
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
 5. BIOSIS Previews
8. GROUND WATER MONITORING AND REMEDIATION
Quarterly ISSN: 1069-3629
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
9. GROUNDWATER
Bimonthly ISSN: 0017-467X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
10. HYDROGEOLOGY JOURNAL
Bimonthly ISSN: 1431-2174
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
11. HYDROLOGICAL PROCESSES
Biweekly ISSN: 0885-6087
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
12. IRRIGATION SCIENCE
Quarterly ISSN: 0342-7188
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
13. JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
Monthly ISSN: 2164-4535
AMER WATER WORKS ASSOC, 6666 W QUINCY AVE, DENVER, USA, CO, 80235
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
 4. BIOSIS Previews
14. JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY
Monthly ISSN: 0169-7722
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
15. JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING
Monthly ISSN: 0733-9429
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR. RESTON, USA, VA, 20191-4400
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
16. JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0022-1686
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
17. JOURNAL OF HYDROLOGY
Monthly ISSN: 0022-1694
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
 5. BIOSIS Previews
18. JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING
Monthly ISSN: 0733-9437
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
19. JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION
Bimonthly ISSN: 0022-4561
SOIL WATER CONSERVATION SOC, 945 SW ANKENY RD, ANKENY, USA, IA, 50023-9723
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
20. JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
Bimonthly ISSN: 1093-474X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
21. JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT
Monthly ISSN: 0733-9496
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
22. JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING
Bimonthly ISSN: 0733-950X
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
23. RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
Monthly ISSN: 1535-1459
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
 5. BIOSIS Previews
24. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
Bimonthly ISSN: 1436-3240
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
25. WATER AIR AND SOIL POLLUTION
Monthly ISSN: 0049-6979
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
 5. BIOSIS Previews
26. WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
Quarterly ISSN: 1747-6585
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Zoological Record
27. WATER ENVIRONMENT RESEARCH
Monthly ISSN: 1061-4303
WATER ENVIRONMENT FEDERATION. 601 WYTHE ST, ALEXANDRIA, USA, VA, 22314-1994
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
 5. BIOSIS Previews
28. WATER RESEARCH
Semimonthly ISSN: 0043-1354
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. BIOSIS Previews
29. WATER RESOURCES RESEARCH
Monthly ISSN: 0043-1397
AMER GEOPHYSICAL UNION, 2000 FLORIDA AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20009
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
30. WATER SA
Bimonthly ISSN: 0378-4738
WATER RESEARCH COMMISSION, PO BOX 824, PRETORIA, SOUTH AFRICA, 0001
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
مطلب قبلی لیست مجلات ISI دام پزشکی
مطلب بعدی لیست مجلات ISI جانورشناسی
چاپ
2276 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
 • نظرات:

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
جستجو در لیست های تفکیک شده
نشر دانشیار

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

ISC2 isc مخفف چیست27 JCR1 JCR چیست؟1 journal citation reports9 jrk چیست9 scopus چیست27 Thomson Reuters9 Thomson Reuters impact factor9 اچ ایندکس چیست؟9 اخبار1 اخلاق علمی1 از کجا بفهمیم یک ژورنال isi است9 ایمپکت پیچ9 ایمپکت چیست9 ایمپکت فاکتور چیست9 ایمپکت فاکتور خوب9 ایمپکت فاکتور خوب چند است9 ایمپکت فاکتور خوب چند است ؟9 ایمپکت فاکتور ژورنال9 ایمپکت فاکتور ژورنال های isi9 ایمپکت فاکتور مجلات isi9 ایمپکت فاکتور مجلات ایرانی9 ایمپکت فاکتور مجلات داخلی9 ایمپکت فاکتور مقاله9 بالاترین ایمپکت فاکتور9 بررسی isi بودن ژورنال9 بهترین ایمپکت فاکتور9 پایگاه JCR9 تامسون رويتر9 تامسون رویترز چیست9 تشخیص ISI بودن مقاله9 تفاوت ISI و ISC9 تفاوت JCR و ISI9 تفاوت اسکوپوس و ISI9 تقلب و تخلف1 جی سی آر چیست9 جی سی ار چیست؟9 چگونه مقاله isi بنویسیم27 دانلود رایگان مقاله isi با ترجمه9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی ایران18 رنج ایمپکت فاکتور9 ژورنال jcr چیست9 ژورنال های معتبر isi کامپیوتر9 ژورنالهای معتبر isi27 سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم27 سایت ایمپکت فاکتور9 سایت تامسون برای مجلات isi9 سایت تامسون مقالات9