لیست های ویژه دانشیار

لیست تفکیک شده مجلات ISI

لیست مجلات ISI مسائل اجتماعی

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - SOCIAL ISSUES - JOURNAL LIST

در دانشیار آموزش های تخصصی در خصوص "شیوه انتخاب مجلات" و "شیوه بررسی اعتبار مجلات" ارائه شده است. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش "ارسال مقالات علمی" شیوه ارسال مقاله را به مجلات ISI بیاموزید. مفاهیم و اصطلاحات اولیه درخصوص ISI نیز در بخش "تعریف ها و تکنیک ها" آموزش داده شده است، که از پست های این بخش می توان به "آیا مجله انتخابی من ISI است؟" و Impact Factor و  "نگارش مقالات علمی با معیارهای ISI" اشاره کرد.

در صورتیکه بخواهید مقاله شما توسط دانشیار در یکی از مجلات نمایه شده در این لیست چاپ شود به بخش "چاپ مقالات علمی / ISI "مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که "آخرین اخبار" و "لیست های ویژه" فقط در کانال تلگرام دانشیار ارائه می گردد. به ما بپیوندید. آی دی: danrc@ لینک: https://t.me/danrc


SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - SOCIAL ISSUES - JOURNAL LIST
Total journals: 41

1. ADDICTION RESEARCH & THEORY
Bimonthly ISSN: 1606-6359
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2. AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS
Monthly ISSN: 1526-5161
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Social Sciences Citation Index
 4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 5. Current Contents - Life Sciences
 6. BIOSIS Previews
3. ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND PUBLIC POLICY
Annual ISSN: 1529-7489
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA. NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES
Quarterly ISSN: 0157-6321
AUSTRALIAN COUNCIL SOCIAL SERVICE INC, LOCKED BAG 4777, LEVEL 2 619 ELIZABETH ST REDFERN, STRAWBERRY HILLS, AUSTRALIA, NSW, 2012
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. BIOETHICS
Monthly ISSN: 0269-9702
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
6. BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS
Bimonthly ISSN: 0096-3402
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
7. COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS
Quarterly ISSN: 0010-1923
COLUMBIA JOURNAL TRANSNATIONAL LAW ASSOC. COLUMBIA UNIV, SCHOOL LAW, 435 W 116TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10027
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
8. COMMENTARY
Monthly ISSN: 0010-2601
AMER JEWISH COMMITTEE, 165 E 56TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10022
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
9. CRITICAL SOCIAL POLICY
Quarterly ISSN: 0261-0183
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
10. DEATH STUDIES
Monthly ISSN: 0748-1187
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
11. DISSENT
Quarterly ISSN: 0012-3846
FOUNDATION STUDY INDEPENDENT SOCIAL IDEAS, INC, 310 RIVERSIDE DR, STE 1201, NEW YORK, USA, NY, 10025
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
12. DRUSTVENA ISTRAZIVANJA
Quarterly ISSN: 1330-0288
INST OF SOCIAL SCIENCES IVO PILAR, MARULICEV TRG 19/1, ZAGREB, CROATIA, 10001
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
13. DVE DOMOVINI-TWO HOMELANDS
Semiannual ISSN: 0353-6777
INST SLOVENIAN EMIGRATION STUDIES ZRC SAZU, P P 306, LJUBJANA, SLOVENIA, SI-1001
 1. Social Sciences Citation Index
14. FUTURIST
Bimonthly ISSN: 0016-3317
WORLD FUTURE SOC, 7910 WOODMONT AVE, STE 450, BETHESDA, USA, MD, 20814
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
15. HUMAN RIGHTS QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0275-0392
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
16. ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Quarterly ISSN: 0748-5492
NATL ACAD SCIENCES, 2101 CONSTITUTION AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20418
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Social Sciences Citation Index
 4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 5. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
17. JOURNAL OF BIOETHICAL INQUIRY
Quarterly ISSN: 1176-7529
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
18. JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY
Bimonthly ISSN: 0958-9287
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
19. JOURNAL OF GENDER STUDIES
Quarterly ISSN: 0958-9236
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
20. JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY AND LAW
Bimonthly ISSN: 0361-6878
DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC, 27701
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
21. JOURNAL OF MEDICAL ETHICS
Monthly ISSN: 0306-6800
BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE, TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Social Sciences Citation Index
 4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 5. Current Contents - Clinical Medicine
22. JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION
Quarterly ISSN: 1053-0487
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
23. JOURNAL OF SOCIAL ISSUES
Quarterly ISSN: 0022-4537
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
24. JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY
Quarterly ISSN: 0047-2786
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Arts & Humanities Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Arts & Humanities
25. JOURNAL OF SOCIAL POLICY
Quarterly ISSN: 0047-2794
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
26. KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL
Quarterly ISSN: 1054-6863
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Arts & Humanities Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Arts & Humanities
 5. BIOSIS Previews
27. NEW GENETICS AND SOCIETY
Quarterly ISSN: 1463-6778
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
28. NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY
Bimonthly ISSN: 0899-7640
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
29. POLITICS & SOCIETY
Quarterly ISSN: 0032-3292
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
30. RACE & CLASS
Quarterly ISSN: 0306-3968
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
31. REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU
Tri-annual ISSN: 1330-2965
SVEUCLISTE ZAGREBU, PRAVNI FAKULTED-UNIV ZAGREB, FAC LAW, TRG MARSALA TITA 14, ZAGREB, CROATIA, 10000
 1. Social Sciences Citation Index
32. SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES
Bimonthly ISSN: 0162-2439
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
33. SOCIAL ISSUES AND POLICY REVIEW
Annual ISSN: 1751-2395
BLACKWELL PUBLISHING INC, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
34. SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION
Bimonthly ISSN: 0144-5596
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
35. SOCIAL POLITICS
Quarterly ISSN: 1072-4745
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
36. SOUTH EUROPEAN SOCIETY AND POLITICS
Quarterly ISSN: 1360-8746
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
37. THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS
Bimonthly ISSN: 1386-7415
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
38. TYDSKRIF VIR GEESTESWETENSKAPPE
Quarterly ISSN: 0041-4751
SUID-AFRIKAANSE AKAD VIR WETENSKAP EN KUNS, SEKRETARIS, P. O. BOX 538, PRETORIA, SOUTH AFRICA, 00000
 1. Social Sciences Citation Index
39. VOLUNTAS
Quarterly ISSN: 0957-8765
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
40. YOUTH & SOCIETY
Quarterly ISSN: 0044-118X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
41. ZYGON
Quarterly ISSN: 0591-2385
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Arts & Humanities Citation Index
 3. Current Contents - Arts & Humanities
مطلب قبلی لیست مجلات ISI توانبخشی
مطلب بعدی لیست مجلات ISI علوم اجتماعی، زیست پزشکی
چاپ
1597 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
 • نظرات:

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
جستجو در لیست های تفکیک شده
نشر دانشیار

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

ISC2 isc مخفف چیست27 JCR1 JCR چیست؟1 journal citation reports9 jrk چیست9 scopus چیست27 Thomson Reuters9 Thomson Reuters impact factor9 اچ ایندکس چیست؟9 اخبار1 اخلاق علمی1 از کجا بفهمیم یک ژورنال isi است9 ایمپکت پیچ9 ایمپکت چیست9 ایمپکت فاکتور چیست9 ایمپکت فاکتور خوب9 ایمپکت فاکتور خوب چند است9 ایمپکت فاکتور خوب چند است ؟9 ایمپکت فاکتور ژورنال9 ایمپکت فاکتور ژورنال های isi9 ایمپکت فاکتور مجلات isi9 ایمپکت فاکتور مجلات ایرانی9 ایمپکت فاکتور مجلات داخلی9 ایمپکت فاکتور مقاله9 بالاترین ایمپکت فاکتور9 بررسی isi بودن ژورنال9 بهترین ایمپکت فاکتور9 پایگاه JCR9 تامسون رويتر9 تامسون رویترز چیست9 تشخیص ISI بودن مقاله9 تفاوت ISI و ISC9 تفاوت JCR و ISI9 تفاوت اسکوپوس و ISI9 تقلب و تخلف1 جی سی آر چیست9 جی سی ار چیست؟9 چگونه مقاله isi بنویسیم27 دانلود رایگان مقاله isi با ترجمه9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی ایران18 رنج ایمپکت فاکتور9 ژورنال jcr چیست9 ژورنال های معتبر isi کامپیوتر9 ژورنالهای معتبر isi27 سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم27 سایت ایمپکت فاکتور9 سایت تامسون برای مجلات isi9 سایت تامسون مقالات9