لیست های ویژه دانشیار

لیست تفکیک شده مجلات ISI

لیست مجلات ISI روانشناسی، اجتماعی

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - PSYCHOLOGY, SOCIAL - JOURNAL LIST

در دانشیار آموزش های تخصصی در خصوص "شیوه انتخاب مجلات" و "شیوه بررسی اعتبار مجلات" ارائه شده است. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش "ارسال مقالات علمی" شیوه ارسال مقاله را به مجلات ISI بیاموزید. مفاهیم و اصطلاحات اولیه درخصوص ISI نیز در بخش "تعریف ها و تکنیک ها" آموزش داده شده است، که از پست های این بخش می توان به "آیا مجله انتخابی من ISI است؟" و Impact Factor و  "نگارش مقالات علمی با معیارهای ISI" اشاره کرد.

در صورتیکه بخواهید مقاله شما توسط دانشیار در یکی از مجلات نمایه شده در این لیست چاپ شود به بخش "چاپ مقالات علمی / ISI "مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که "آخرین اخبار" و "لیست های ویژه" فقط در کانال تلگرام دانشیار ارائه می گردد. به ما بپیوندید. آی دی: danrc@ لینک: https://t.me/danrc


SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - PSYCHOLOGY, SOCIAL - JOURNAL LIST
Total journals: 62

1. ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY
Annual ISSN: 0065-2601
ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
 1. Social Sciences Citation Index
2. ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND PUBLIC POLICY
Annual ISSN: 1529-7489
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. ASIAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1367-2223
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0197-3533
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0144-6665
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
6. CHILD ABUSE & NEGLECT
Monthly ISSN: 0145-2134
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD. LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
7. CULTURAL DIVERSITY & ETHNIC MINORITY PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1099-9809
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
8. CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING
Monthly ISSN: 2152-2715
MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
9. DEVIANT BEHAVIOR
Monthly ISSN: 0163-9625
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
10. EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY
Bimonthly ISSN: 0890-2070
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA. NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
11. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0046-2772
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
12. EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Annual ISSN: 1046-3283
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
13. GEDRAG & ORGANISATIE
Quarterly ISSN: 0921-5077
UITGEVERIJ LEMMA B V, POSTBUS 85576, DEN HAAG, NETHERLANDS, 2508 CG
 1. Social Sciences Citation Index
14. GROUP DYNAMICS-THEORY RESEARCH AND PRACTICE
Quarterly ISSN: 1089-2699
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
15. GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS
Bimonthly ISSN: 1368-4302
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
16. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS
Bimonthly ISSN: 0147-1767
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
17. JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL BEHAVIOUR
Quarterly ISSN: 0021-8308
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
18. JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0021-9029
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
19. JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1052-9284
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
20. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-0221
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
21. JOURNAL OF DIVERSITY IN HIGHER EDUCATION
Quarterly ISSN: 1938-8926
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
22. JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-1031
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
23. JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR
Quarterly ISSN: 0022-1465
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
24. JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES
Quarterly ISSN: 1614-0001
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
25. JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0261-927X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
26. JOURNAL OF LOSS & TRAUMA
Bimonthly ISSN: 1532-5024
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
27. JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR
Quarterly ISSN: 0191-5886
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
28. JOURNAL OF PERSONALITY
Bimonthly ISSN: 0022-3506
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
29. JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0022-3514
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
30. JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT
Bimonthly ISSN: 0022-3891
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
31. JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY
Bimonthly ISSN: 0734-7332
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
32. JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY
Bimonthly ISSN: 0092-6566
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
33. JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0736-7236
GUILFORD PUBLICATIONS INC, 370 SEVENTH AVE, SUITE 1200, NEW YORK, USA, NY, 10001-1020
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
34. JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS
Bimonthly ISSN: 0265-4075
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
35. JOURNAL OF SOCIAL ISSUES
Quarterly ISSN: 0022-4537
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
36. JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-4545
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
37. KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Quarterly ISSN: 0023-2653
VS VERLAG SOZIALWISSENSCHAFTEN-GWV FACHVERLAGE GMBH, ABRAHAM-LINCOLN-STR 46, WIESBADEN, GERMANY, 65189
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
38. LAW AND HUMAN BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 0147-7307
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
39. MOTIVATION AND EMOTION
Quarterly ISSN: 0146-7239
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
40. NEBRASKA SYMPOSIUM ON MOTIVATION
Annual ISSN: 0146-7875
SPRINGER, 233 SPRING STREET, NEW YORK, UNITED STATES, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
41. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES
Bimonthly ISSN: 0749-5978
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
42. PERSONAL RELATIONSHIPS
Quarterly ISSN: 1350-4126
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
43. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
Semimonthly ISSN: 0191-8869
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
44. PERSONALITY AND MENTAL HEALTH
Quarterly ISSN: 1932-8621
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
45. PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN
Monthly ISSN: 0146-1672
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
46. PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW
Quarterly ISSN: 1088-8683
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
47. POLITICAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0162-895X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
48. PSYCHOLOGY OF MEN & MASCULINITY
Quarterly ISSN: 1524-9220
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
49. RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION
Quarterly ISSN: 0835-1813
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
50. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL
Tri-annual ISSN: 0213-4748
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
51. REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE-INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIALPSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0992-986X
PRESSES UNIV GRENOBLE, 1041 RUE DES RESIDENCES, GRENOBLE, FRANCE, 38040
 1. Social Sciences Citation Index
52. SELF AND IDENTITY
Bimonthly ISSN: 1529-8868
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
53. SEX ROLES
Bimonthly ISSN: 0360-0025
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
54. SMALL GROUP RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1046-4964
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
55. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
Bimonthly ISSN: 0301-2212
SOC PERSONALITY RES INC, P O BOX 1539, PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND, 5330
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
56. SOCIAL COGNITION
Bimonthly ISSN: 0278-016X
GUILFORD PUBLICATIONS INC, 370 SEVENTH AVE, SUITE 1200, NEW YORK, USA, NY, 10001-1020
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
57. SOCIAL INFLUENCE
Quarterly ISSN: 1553-4510
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
58. SOCIAL ISSUES AND POLICY REVIEW
Annual ISSN: 1751-2395
BLACKWELL PUBLISHING INC, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
59. SOCIAL JUSTICE RESEARCH
Quarterly ISSN: 0885-7466
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
60. SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND PERSONALITY SCIENCE
Bimonthly ISSN: 1948-5506
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
61. SOCIAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1864-9335
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
62. SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0190-2725
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
مطلب قبلی لیست مجلات ISI روانشناسی، روانکاوی
مطلب بعدی لیست مجلات ISI بهداشت عمومی، زیست محیطی و شغلی
چاپ
1971 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
 • نظرات:

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
جستجو در لیست های تفکیک شده
نشر دانشیار

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

ISC2 isc مخفف چیست27 JCR1 JCR چیست؟1 journal citation reports9 jrk چیست9 scopus چیست27 Thomson Reuters9 Thomson Reuters impact factor9 اچ ایندکس چیست؟9 اخبار1 اخلاق علمی1 از کجا بفهمیم یک ژورنال isi است9 ایمپکت پیچ9 ایمپکت چیست9 ایمپکت فاکتور چیست9 ایمپکت فاکتور خوب9 ایمپکت فاکتور خوب چند است9 ایمپکت فاکتور خوب چند است ؟9 ایمپکت فاکتور ژورنال9 ایمپکت فاکتور ژورنال های isi9 ایمپکت فاکتور مجلات isi9 ایمپکت فاکتور مجلات ایرانی9 ایمپکت فاکتور مجلات داخلی9 ایمپکت فاکتور مقاله9 بالاترین ایمپکت فاکتور9 بررسی isi بودن ژورنال9 بهترین ایمپکت فاکتور9 پایگاه JCR9 تامسون رويتر9 تامسون رویترز چیست9 تشخیص ISI بودن مقاله9 تفاوت ISI و ISC9 تفاوت JCR و ISI9 تفاوت اسکوپوس و ISI9 تقلب و تخلف1 جی سی آر چیست9 جی سی ار چیست؟9 چگونه مقاله isi بنویسیم27 دانلود رایگان مقاله isi با ترجمه9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی ایران18 رنج ایمپکت فاکتور9 ژورنال jcr چیست9 ژورنال های معتبر isi کامپیوتر9 ژورنالهای معتبر isi27 سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم27 سایت ایمپکت فاکتور9 سایت تامسون برای مجلات isi9 سایت تامسون مقالات9