لیست های ویژه دانشیار

لیست تفکیک شده مجلات ISI

لیست مجلات ISI توانبخشی

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - REHABILITATION - JOURNAL LIST

در دانشیار آموزش های تخصصی در خصوص "شیوه انتخاب مجلات" و "شیوه بررسی اعتبار مجلات" ارائه شده است. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش "ارسال مقالات علمی" شیوه ارسال مقاله را به مجلات ISI بیاموزید. مفاهیم و اصطلاحات اولیه درخصوص ISI نیز در بخش "تعریف ها و تکنیک ها" آموزش داده شده است، که از پست های این بخش می توان به "آیا مجله انتخابی من ISI است؟" و Impact Factor و  "نگارش مقالات علمی با معیارهای ISI" اشاره کرد.

در صورتیکه بخواهید مقاله شما توسط دانشیار در یکی از مجلات نمایه شده در این لیست چاپ شود به بخش "چاپ مقالات علمی / ISI "مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که "آخرین اخبار" و "لیست های ویژه" فقط در کانال تلگرام دانشیار ارائه می گردد. به ما بپیوندید. آی دی: danrc@ لینک: https://t.me/danrc


SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - REHABILITATION - JOURNAL LIST
Total journals: 70

1. AJIDD-AMERICAN JOURNAL ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Bimonthly ISSN: 1944-7515
AMER ASSOC INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISABILITIES, 444 N CAPITOL ST, NW STE 846, WASHINGTON, USA, DC, 20001-1512
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2. AMERICAN ANNALS OF THE DEAF
Bimonthly ISSN: 0002-726X
GALLAUDET UNIV PRESS, 800 FLORIDA AVE NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY
Bimonthly ISSN: 0272-9490
AMER OCCUPATIONAL THERAPY ASSOC, INC, 4720 MONTGOMERY LANE, BETHESDA, USA, MD, 20814-3425
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
Quarterly ISSN: 1058-0360
AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE PIKE. ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. ANNALS OF DYSLEXIA
Semiannual ISSN: 0736-9387
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
6. ARTS IN PSYCHOTHERAPY
Bimonthly ISSN: 0197-4556
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
7. ASSISTIVE TECHNOLOGY
Semiannual ISSN: 1040-0435
R E S N A PRESS, 1700 MOORE ST, STE 1540, ARLINGTON, USA, VA, 22209-1903
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
8. AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION
Quarterly ISSN: 0743-4618
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
9. BRAIN INJURY
Monthly ISSN: 0269-9052
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
 5. BIOSIS Previews
10. BRITISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY
Monthly ISSN: 0308-0226
COLL OCCUPATIONAL THERAPISTS LTD, 106-114 BOROUGH HIGH ST, SOUTHWARK, ENGLAND, LONDON, SE1 1LB
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
11. CANADIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY-REVUE CANADIENNE D ERGOTHERAPIE
Bimonthly ISSN: 0008-4174
CANADIAN ASSOC OCCUPATIONAL THERAPISTS, CTTC BLDG, 3400-1125 COLONEL BY DRIVE, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1S 5R1
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
12. CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS
Bimonthly ISSN: 0269-9206
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET. LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
13. COMMUNICATION DISORDERS QUARTERLY
Quarterly ISSN: 1525-7401
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
14. DISABILITY & SOCIETY
Monthly ISSN: 0968-7599
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
15. DISABILITY AND HEALTH JOURNAL
Quarterly ISSN: 1936-6574
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
16. DISABILITY AND REHABILITATION
Biweekly ISSN: 0963-8288
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
17. DYSLEXIA
Quarterly ISSN: 1076-9242
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
18. EDUCATION AND TRAINING IN AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Quarterly ISSN: 2154-1647
COUNCIL EXCEPTIONAL CHILDREN, 1110 N GLEBE RD, ARLINGTON, USA, VA, 22201-5704
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
19. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE
Bimonthly ISSN: 0961-5423
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ. 07030-5774
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
20. EXCEPTIONAL CHILDREN
Quarterly ISSN: 0014-4029
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
21. FOCUS ON AUTISM AND OTHER DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Quarterly ISSN: 1088-3576
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
22. FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN
Monthly ISSN: 0015-511X
LOVE PUBLISHING COMPANY, 9101 EAST KENYON AVENUE, STE 2200, DENVER, USA, CO, 80237
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
23. FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA
Bimonthly ISSN: 1021-7762
KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
24. INFANTS & YOUNG CHILDREN
Quarterly ISSN: 0896-3746
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
25. INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Bimonthly ISSN: 1934-9491
AMER ASSOC INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISABILITIES, 444 N CAPITOL ST, NW STE 846, WASHINGTON, USA, DC, 20001-1512
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
26. INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Quarterly ISSN: 2047-3869
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
27. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY DEVELOPMENT AND EDUCATION
Quarterly ISSN: 1034-912X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
28. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS
Bimonthly ISSN: 1368-2822
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
29. INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH
Quarterly ISSN: 0342-5282
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
30. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1754-9507
INFORMA HEALTHCARE, 52 VANDERBILT AVE, NEW YORK, USA, NY, 10017
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
31. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES
Quarterly ISSN: 1360-2322
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
32. JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS
Bimonthly ISSN: 0021-9924
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. BIOSIS Previews
33. JOURNAL OF DEAF STUDIES AND DEAF EDUCATION
Quarterly ISSN: 1081-4159
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
34. JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES
Bimonthly ISSN: 1056-263X
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
35. JOURNAL OF DISABILITY POLICY STUDIES
Irregular ISSN: 1044-2073
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
36. JOURNAL OF EARLY INTERVENTION
Quarterly ISSN: 1053-8151
COUNCIL EXCEPTIONAL CHILDREN, 1110 N GLEBE RD, ARLINGTON, USA, VA, 22201-5704
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
37. JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS
Quarterly ISSN: 0094-730X
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. BIOSIS Previews
38. JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION
Bimonthly ISSN: 0885-9701
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Social Sciences Citation Index
 4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 5. Current Contents - Clinical Medicine
39. JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY
Quarterly ISSN: 1366-8250
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
40. JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH
Monthly ISSN: 0964-2633
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 3. BIOSIS Previews
41. JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES
Bimonthly ISSN: 0022-2194
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
42. JOURNAL OF MENTAL HEALTH RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES
Quarterly ISSN: 1931-5864
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
43. JOURNAL OF MUSIC THERAPY
Quarterly ISSN: 0022-2917
NATL ASSOC MUSIC THERAPY INC, 8455 COLESVILLE RD, STE 1000, SILVER SPRING, USA, MD, 20910
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
44. JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION
Quarterly ISSN: 1053-0487
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
45. JOURNAL OF POLICY AND PRACTICE IN INTELLECTUAL DISABILITIES
Quarterly ISSN: 1741-1122
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
46. JOURNAL OF REHABILITATION
Quarterly ISSN: 0022-4154
NATL REHABILITATION ASSOC-NRA, 633 S WASHINGTON ST, ALEXANDRIA, USA, VA, 22314-4109
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
47. JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT
Monthly ISSN: 0748-7711
JOURNAL REHAB RES & DEV, DEPT OF VETERANS AFFAIRS REHABIL RES & DEVELOP CTR 103 SOUTH GAY STREET, BALTIMORE, USA, MD, 21202-4051
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
48. JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1092-4388
AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE PIKE, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. BIOSIS Previews
49. JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS
Monthly ISSN: 0145-482X
AMER FOUNDATION BLIND, J VISUAL IMPAIRMENT BLINDNESS 2 PENN PLAZA, SUITE 1102, NEW YORK, USA, NY,10121
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
50. KINESIOLOGY
Semiannual ISSN: 1331-1441
UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, HORVACANSKI ZAVOJ 15, ZAGREB, CROATIA, 10000
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
51. LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS
Quarterly ISSN: 0161-1461
AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE PIKE, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
52. LEARNING DISABILITIES RESEARCH & PRACTICE
Quarterly ISSN: 0938-8982
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
53. LEARNING DISABILITY QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0731-9487
COUNCIL LEARNING DISABILITIES, 11184 ANTIOCH 405, OVERLAND PARK, USA, KS, 66210
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
54. NEUROREHABILITATION
Quarterly ISSN: 1053-8135
IOS PRESS, NIEUWE HEMWEG 6B, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1013 BG
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
55. NORDIC JOURNAL OF MUSIC THERAPY
Tri-annual ISSN: 0809-8131
GRIEG ACADEMY, UNIV BERGEN, DEPT MUSIC, LARS HILLES GATE 3, BERGEN, NORWAY, N-5015
 1. Social Sciences Citation Index
56. OCCUPATIONAL THERAPY INTERNATIONAL
Quarterly ISSN: 0966-7903
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
57. OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH
Quarterly ISSN: 1539-4492
SLACK INC, 6900 GROVE RD, THOROFARE, USA, NJ, 08086
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
58. PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS
Quarterly ISSN: 0194-2638
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
59. PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL
Quarterly ISSN: 1095-158X
CENTER PSYCHIATRIC REHABILITATION, BOSTON UNIV, 930 COMMONWEALTH AVE, BOSTON, USA, MA, 02215
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
60. REHABILITATION COUNSELING BULLETIN
Quarterly ISSN: 0034-3552
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
61. REHABILITATION NURSING
Bimonthly ISSN: 0278-4807
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
 3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 4. Current Contents - Clinical Medicine
62. REHABILITATION PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0090-5550
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
63. RESEARCH AND PRACTICE FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES
Quarterly ISSN: 0274-9483
TASH, 1025 VERMONT AVE, NW 7TH FLR, WASHINGTON, USA, DC, 20005
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
64. RESEARCH IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Monthly ISSN: 1750-9467
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
65. RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Monthly ISSN: 0891-4222
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
 3. BIOSIS Previews
66. SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY
Quarterly ISSN: 1103-8128
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
 1. Science Citation Index Expanded
 2. Social Sciences Citation Index
67. SEXUALITY AND DISABILITY
Quarterly ISSN: 0146-1044
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
68. TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION
Quarterly ISSN: 0882-7524
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
69. TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS
Quarterly ISSN: 0271-8294
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
70. VOLTA REVIEW
Tri-annual ISSN: 0042-8639
ALEXANDER GRAHAM BELL ASSOC FOR THE DEAF, 3417 VOLTA PLACE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20007
 1. Social Sciences Citation Index
 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
مطلب قبلی مجلات ISI با داوری آسان (گروه دهم)
مطلب بعدی لیست مجلات ISI مسائل اجتماعی
چاپ
1647 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
 • نظرات:

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
جستجو در لیست های تفکیک شده
نشر دانشیار

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

ISC2 isc مخفف چیست27 JCR1 JCR چیست؟1 journal citation reports9 jrk چیست9 scopus چیست27 Thomson Reuters9 Thomson Reuters impact factor9 اچ ایندکس چیست؟9 اخبار1 اخلاق علمی1 از کجا بفهمیم یک ژورنال isi است9 ایمپکت پیچ9 ایمپکت چیست9 ایمپکت فاکتور چیست9 ایمپکت فاکتور خوب9 ایمپکت فاکتور خوب چند است9 ایمپکت فاکتور خوب چند است ؟9 ایمپکت فاکتور ژورنال9 ایمپکت فاکتور ژورنال های isi9 ایمپکت فاکتور مجلات isi9 ایمپکت فاکتور مجلات ایرانی9 ایمپکت فاکتور مجلات داخلی9 ایمپکت فاکتور مقاله9 بالاترین ایمپکت فاکتور9 بررسی isi بودن ژورنال9 بهترین ایمپکت فاکتور9 پایگاه JCR9 تامسون رويتر9 تامسون رویترز چیست9 تشخیص ISI بودن مقاله9 تفاوت ISI و ISC9 تفاوت JCR و ISI9 تفاوت اسکوپوس و ISI9 تقلب و تخلف1 جی سی آر چیست9 جی سی ار چیست؟9 چگونه مقاله isi بنویسیم27 دانلود رایگان مقاله isi با ترجمه9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی9 رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی ایران18 رنج ایمپکت فاکتور9 ژورنال jcr چیست9 ژورنال های معتبر isi کامپیوتر9 ژورنالهای معتبر isi27 سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم27 سایت ایمپکت فاکتور9 سایت تامسون برای مجلات isi9 سایت تامسون مقالات9