X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

چاپ مقاله ISI در معماری منظر و مهندسی فضای سبز

چاپ مقاله ISI در معماری منظر و مهندسی فضای سبز

در دانشیار ارائه خدمات به دانشجویان رشته های زیر به صورت ویژه انجام می شود:

  • معماری منظر
  • مهندسی فضای سبز
  • طراحی محیط زیست

توضیحات
اعضای هیات علمی دانشیار در رشته های معماری منظر، مهندسی فضای سبز و طراحی محیط زیست در نظر دارند راهنما و مشاور دانشجویانی باشند که می خواهند تحقیقاتی را به صورت مستقل جهت ارتقا سطح دانش و رزومه خود انجام دهند. 

اساتید مرکز اعضای هیات علمی خارج از کشور و یا دانشجویان پست داک می باشند. همکاری با این اساتید باعث می شود سطح دانشجویان به صورت قابل توجهی افزایش یابد و بتوانند از دانشگاه های خارج از کشور پذیرش دریافت نمایند.

همچنین توصیه نامه های رسمی جهت دریافت پذیرش از سوی دانشگاه های خارجی از سوی اساتید صادر می شود. 

هدف
هدف انجام تحقیق در زمینه های تخصصی این 3 رشته و چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر ISI-JCR-SJR-Q1-Q4 می باشد. 

هزینه خدمات
درصورتیکه عنوان ارایه شده توسط دانشجویان، از سوی اعضای هیات علمی پذیرفته شود آنها عضوی از گروه دانشیار خواهند بود و هیچ گونه هزینه ای بابت مشاوره، راهنمایی و چاپ مقاله پرداخت نخواهند کرد. 

تماس با دانشیار
ایمیل
:
Aghlmand@danrc.com
info@danrc.com

واتساپ:
00989173915286
دکتر مجید عقلمند (مدیر دانشیار)

Print
310 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان