X

پست های ویژه دانشیار

مقاله ISI باغ های تاریخی ایران
DR. Majid Aghlmand

مقاله ISI باغ های تاریخی ایران

مقاله با مشخصات زیر یکی از معتبرترین مقالات ISI می باشد که در زمینه باغ های ایرانی نوشته شده است. این مقاله در مجله Landscape Research که یکی از مشهورترین مجلات حوزه فضای سبز با ایمپکت فکتور 2.055 می باشد، چاپ شده است. 

فایل کامل مقاله را می توانید از بخش "فایل ها برای دانلود" در پایین صفحه دریافت نمایید. 

عنوان فارسی: باغ های تاریخی در معرض تخریب توسط بازدیدکنندگان، مطالعه موردی باغ ایل‌گلی (ایران)

عنوان انگلیسی: 

Historical Gardens at Risk of the Destruction by Visitors, Case Study of El-Goli Garden (Iran)

چکیده فارسی: 
این پژوهش که بر روی تنها باغ بازمانده از باغ‌های تاریخی شهر تبریز در ایران (یعنی باغ ایل گلی) انجام شده است، اهمیت و جایگاه آن را در هنر باغ‌سازی ایران از نزدیک بررسی می‌کند. باغ ایل گلی به عنوان یک مکان مهم در این شهر مورد توجه گردشگران خارجی و داخلی است. اما در سال های اخیر با توسعه شهر تبریز و به تبع آن نیاز روزافزون به فضای سبز و فضاهای تفریحی برای شهروندان، این باغ تاریخی به تفرجگاه و پارک عمومی تبدیل شده است. این مقاله به بررسی خطرات و تهدیدات ناشی از تغییر کاربری زمین می پردازد. از آنجایی که بازدیدکنندگان تهدید اصلی هستند، پرسشنامه ای برای شناسایی دلایل بازدید از باغ، رفتار آنها در باغ و نحوه استفاده آنها از این باغ تاریخی تهیه شد. پرسشنامه توسط 100 نفر از بازدیدکنندگان تکمیل شد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جدول فراوانی برای هر متغیر با استفاده از نرم افزار SPSS تهیه شد. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد که اغلب بازدیدکنندگان نه تنها از ارزش تاریخی بی‌خبر هستند، بلکه برای مقاصد دیگری مانند تفریح، گذران اوقات فراغت و استفاده از امکانات و غیره به باغ می‌آیند. بنابراین، رفتار و نگرش آنها زمینه را برای تخریب باغ فراهم می کند.

مقاله ISI باغ های تاریخی ایران

چکیده انگلیسی:

This study, which was conducted on the only surviving garden of the historic gardens in the city of Tabriz in Iran (i.e. the garden of El-Goli), closely examines its importance and place in the Iranian art of gardening. El-Goli garden is considered as an important place in the city by foreign and local tourists. However, in recent years, with the development of Tabriz and consequently the increased need for green space and recreational areas for citizens, this historic garden has become a public promenade and park. This paper examines the risks and threats posed by the change in land use. Since visitors are the main threats, a questionnaire was developed to identify their reasons for visiting the garden, their behaviour in the garden and how they use this historic garden. The questionnaire was completed by 100 visitors who were randomly selected. The table of frequency for each variable was prepared using SPSS software. Finally, the results show that most visitors not only are unaware of the historical value, but also come to the garden for other purposes such as recreation, leisure and use of facilities and so on. Thus, their attitudes and behaviours will pave the way for the destruction of the garden.

 

لینک مقاله در سایت مجله:
https://doi.org/10.1080/01426397.2014.911264 
 

Print
1179 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

فایل ها برای دانلود

نظرات بسته شده است.

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را به دانشیار ارسال نمایید. درخواست خود را به صورت کامل بنویسید. همچنین می توانید از طریق تلگرام و واتساپ با دانشیار در ارتباط باشید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان