X

پست های ویژه دانشیار

چاپ مقاله ISI

پارافریز مقاله انگلیسی

پارافریز مقاله انگلیسی

مقالات علمی که بدلیل ضعف نگارش انگلیسی و یا درصد بالای سرقت ادبی از مجلات علمی رد می شوند در دانشیار مورد ویرایش و بازنویسی قرار می گیرند. ویرایش و بازنویسی مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی رشته زبان و ادبیات انگلیسی انجام می شود.

مقالات که دارای میزان بالایی از مشابهت یا سرقت ادبی هستند
مشابهت در متن مقالات علمی همیشه رخ می دهد. این امری اجتناب ناپذیر است اما بسیار مهم است که میزان آن در بخش مقدمه مقاله کم باشد و در کل مقاله از 10 درصد تجاوز نکند. بررسی میزان مشابهت توسط نرم افزار تحت وب ithenticate انجام می شود. که تمامی جملات مشابه را با ذکر منبع ذکر می کند و گزارشی درخصوص میزان مشابهت در کل مقاله در اختیار دفتر مجله قرار می دهد. اینگونه مقالات در دانشیار قابل ویرایش و بازنویسی هستند. 

مقالاتی که دارای ضعف نگارش انگلیسی هستند
 اینگونه مقالات بدلیل ضعف ترجمه و ضعف نگارشی رد می شوند. در مجلات علمی مقالات به داورانی سپرده می شود که زبان مادری آنها انگلیسی است و یا در زبان انگلیسی مهارت بالایی دارند. به همین خاطر متن مقالات باید دارای کیفیت بالایی باشند. مقالاتی که به این دلیل از مجلات رد می شوند در دانشیار قابل ویرایش هستند. 

چرا دانشیار؟
ویرایش و بازنویسی مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی رشته زبان و ادبیات انگلیسی انجام می شود.

خدمات پارافریز مقالات انگلیسی در دانشیار به صورت تضمینی ارائه می گردد. مقالاتی که توسط دانشیار پارافریز، ویرایش و یا بازنویسی می شوند به راحتی وارد پروسه داوری شده، از مجلات پذیرش می گیرند. 

 در صورتیکه مجلات علمی درخصوص ویرایش و بازنویسی از نویسندگان گواهی بخواهند این گواهی ها توسط دانشیار صادر می شود. گواهی های صادر شده دارای گواهی الکترونیکی می باشند. 


نمونه ای ویرایش های انجام شده توسط اعضای هیات علمی رشته ربان انگلیسی مرکز دانشیار

پارافریز مقاله انگلیسی

 

پارافریز مقاله انگلیسی

درصورتیکه می خواهید ویرایش مقاله‌ی خود را به دانشیار بسپارید، ابتدا اطلاعات ارائه شده در وب سایت را مطالعه نمایید و یا با دانشیار تماس بگیرید. سپس:

  • گام اول: ارسال مقاله در فرمت فایل وورد (doc or docx) به دانشیار(  09173915286/ info@danrc.com). از ارسال فایل PDF خودداری نمایید، فایل PDF قابل بررسی نیست.
  • گام دوم: درخواست شما بررسی می شود.
  • گام سوم: براساس نوع درخواست پیش فاکتور خدمات صادر می گردد. پیش فاکتور شامل هزینه انجام ویرایش و تاریخ تحویل است.
  • گام چهارم: واریز هزینه ویرایش بحساب بانکی دانشیار و ارسال شماره ردیابی/پیگیری سند واریز به دانشیار.
  • گام پنجم: تایید واریز از سوی دانشیار و اعلام شروع ویرایش.
  • گام ششم: مقاله‌ی ویرایش شده در مهلت و تاریخ تعیین شده تحویل داده خواهد شد.
Print
439 رتبه بندی این مطلب:
3/0

می توانید درخواست خود را از طریق اینستاگرام به دانشیار بفرستید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید. 

 دانشیار دانشیار

درباره دانشیار

سال 1388را می توان آغاز فعالیت گروه دانشیار در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. ایجاد تغییر و شرایطی بهتر، قرار دادن پژوهشگران برمسیری آسان تر، آموزش، راهنمایی و مشاوره و حذف محدودیت‌ها، تحریم ها و هر آنچه مانعی جهت رشد علم ایجاد می کند، اهداف، آرمان و دلیلی است که باعث راه اندازی دانشیار شد. در دانشیار مشاور و راهنما هستیم و سعی داریم اطلاعات ارزشمندی را منتشر سازیم. اطلاعاتی که باعث تسریع پروسه تحقیق و پژوهش شود. خدمات تخصصی بسیاری در دانشیار ارائه می گردد. این خدمات به صورت ویژه به محققین، پژوهشگران و اعضای هیات علمی ارائه می شود.   ادامه مطلب

دی ان ان