X

پست های ویژه دانشیار

مترجم رسمی در تورنتو

مترجم رسمی در تورنتو

خدمات تخصصی "ترجمه در تورنتو" از تیرماه 94 به مجموعه خدمات دانشیار اضافه شد. این خدمات ویژه ی هموطنانی ایرانی است که در شهر تورنتو کانادا ساکن هستند. آنها می توانند از خدمات "ترجمه تخصصی" و "مترجم همراه" دانشیار بهره ببرند.

در بخش " ترجمه در تورنتو" دانشیار دو نوع خدمات ارائه می دهد. خدمات "ترجمه حضوری" و "ترجمه غیر حضوری". "ترجمه حضوری" مربوط به افرادی است که توانایی کمی در زبان انگلیسی دارند و می خواهند در موقعیتی خاص از همراهی یک مترجم حرفه ای بهره ببرند. مترجم همراه در بیمارستان، فروشگاه، مدرسه، دانشگاه و تمامی مکان هایی که به کمک یک متخصص زبان نیاز داشته باشید، شما را همراهی خواهد کرد.

هموطنان می توانند از خدمات ترجمه همراه نیز بهره ببرند. آنها می توانند با پرداخت حق عضویت ماهانه در موقعیت های اضطراری با متخصص زبان انگلیسی تماس بگیرند و از مهارت زبان انگلیسی او در حل مشکل خود کمک بگیرند.

"ترجمه غیر حضوری" مربوط به کلیه متن هایی است که از طریق ایمیل به دانشیار ارسال می گردد. این متن ها براساس درخواست مشتری شامل "ترجمه های فارسی به انگلیسی" و "انگلیسی به فارسی" هستند. کلیه متن هایی که به دانشیار ارسال می گردد طی 3 تا 7 روز ترجمه می شود.

 

 

[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext] [EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]
نظرات بسته شده است.
دی ان ان