اخبار دانشیار

اخبار دانشیار

مجله بی اعتبار

International Journal Of Humanities And Cultural Studies

مجید عقلمند 0 1256 رتبه مطلب: بدون رتبه

در یک ماه گذشته پژوهشگران بیش از 30 بار درخصوص اعتبار مجله با مشخصات زیر از دانشیار سوال پرسیدند. نظر من این است که این مجله بی اعتبار است و بهتر است مجله بهتری جهت چاپ مقاله انتخاب شود. آنچه که باعث بی اعتباری مجلات می شود نداشتن پروسه داوری و دریافت هزینه بالای جهت چاپ مقاله است. کلیه مجلاتی را که مقالات علمی را بدون داوری و در مدت زمان کوتاه چاپ می نمایند، بی اعتبار می دانیم.

SYLWAN

www.sylwan.ibles.org

مجید عقلمند 0 1093 رتبه مطلب: بدون رتبه

مجله زیر از نظر گروه دانشیار بی اعتبار است.

www.sylwan.ibles.org

RSS
جستجو در سایت دانشیار
خدمات دانشیار

آموزش چاپ مقاله ISI

نشر دانشیار